Nawigacja

Co nas wyróżnia...

 

 • zajęcia lekcyjne do godz. 15.30
 • innowacyjne metody nauczania, m.in. elementy planu daltońskiego, pedagogiki Montessori, Freineta, Orffa, Porozumienia bez Przemocy (NVC)
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne - tematyczne
 • pyszne i zdrowe obiady domowe przyrządzane w naszej stołówce po modernizacji
 • boisko, bieżnia, zaplecze sportowe
 • plac zabaw
 • bezpłatna opieka świetlicowa dla uczniów klas 1 – 4
 • biblioteka wyposażona w olbrzymi księgozbiór
 • opieka pedagoga, psychologa i logopedy

 


Ku mądrej i atrakcyjnej szkole…”

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I uczy się około 1000 uczniów. Znajdują tu doskonałe warunki do nauki i rozwijania swoich pasji, o jakich wielu jeszcze uczniów może tylko pomarzyć. Dość powiedzieć, iż w szkole są trzy w pełni wyposażone pracownie komputerowe, centrum multimedialne w bibliotece, pracownia językowa z prawdziwego zdarzenia, a w wielu salach lekcyjnych wiszą tablice interaktywne. Owocem wspólnej pracy uczniów i nauczycieli są osiągnięcia w nauce i sporcie. Corocznie najwybitniejsi uczniowie otrzymują Stypendium Marszałka Województwa PodlaskiegoStypendium Prezydenta Miasta BiałegostokuStypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły (Stypendyści w dziedzinie naukowej i artystycznej).

Ważną sprawą jest baza lokalowa szkoły, a tu też jest się z czego cieszyć. Dzięki wsparciu władz miasta budynek przeszedł w roku 2007 termomodernizację. Poprawie uległy warunki nauki i pracy. Wybudowano nowoczesne boisko szkolne i bieżnię. W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” zostały zakupione pomoce dydaktyczne i wymarzony sprzęt do szkolnych zajęć ruchowych w „Radosnej Sali Zabaw” w szkole. Powstał też przed budynkiem szkolnym bezpieczny, doskonale wyposażony plac zabaw dla najmłodszych. Zorganizowano mały parking dla rowerów, jako odpowiedź władz szkoły na potrzeby uczniów.

Konkursy i turnieje

Uczniowie korzystają z szeregu kół zainteresowań, takich jak przedmiotowe, ale również rozwijające ich zainteresowania i pasje – fotograficzne, dziennikarskie, taneczne, plastyczne czy też muzyczne. Z dumą możemy dziś powiedzieć, że jesteśmy organizatorami wielu konkursów o zasięgu miejskim o różnorodnej tematyce – od ortograficznego zaczynając, poprzez matematyczne, przyrodnicze, a na plastycznych i tanecznych kończąc. Są one skierowane do różnych grup wiekowych i mają już wieloletnią tradycję. Na uwagę zasługuje organizowany we współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 27 „Miejski koncert kolęd i pastorałek” oraz coroczna wielka impreza taneczna – Turniej Tańca Towarzyskiego organizowany przez nauczycieli naszej szkoły.

Projekty i przedsięwzięcia

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości finansowania przedsięwzięć edukacyjnych. Nauczyciele przeszli szkolenia dotyczące pozyskiwania środków z EFS, co zaowocowało autorskimi projektami realizowanymi w naszej szkole.

W roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu „Szkoła równych szans” organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci wymagających wsparcia. Rok szkolny 2011/2012  i 2012/13 – to realizacja projektu „Potrafię dużo, mogę więcej”, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych: Logomocja, Robotyka, Eksperymenty i doświadczenia, Gry logiczne, Zarządzanie wiedzą, Radio na wizji, zajęciach z języka niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego. Swoje możliwości intelektualne i rozwojowe sprawdzili podczas spotkań z doradcą pedagogiczno – psychologicznym. Ich spotkania z nauką kończyły wyjazdy edukacyjne do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego i Centrum Nauki Kopernik.

Czy zainteresowania naszych uczniów i dzieci z innych krajów są podobne sprawdzaliśmy w ramach projektu realizowanego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), bo w e-Twinningu szkoły współpracują i komunikują się za pomocą Internetu.

Program Erasmus+ (wcześniejszy Comenius) to przedsięwzięcie dotyczące edukacji na obszarze Unii Europejskiej, realizowane z unijnych środków. Jego głównym celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi poziomu wiedzy na temat różnorodności europejskiej kultury, zachęcanie do efektywnej nauki języków a przede wszystkim stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół europejskich. Projekt „Poznajmy swój świat” trwał od września 2008 do września 2010.Tematyka projektu obejmowała zagadnienia takie jak tradycje i obyczaje, baśnie i legendy, kuchnia regionalna, tańce, sport oraz technologia informacyjna. „All About Us – Wszystko o nas” to projekt realizowany od września 2012 do czerwca 2014 w którym uczniowie z 9 krajów partnerskich wykonywali wspólnie zadania plastyczne, muzyczne, multimedialne, językowe i sportowe. Dzięki wzorowej realizacji ten projekt został nagrodzony Europejską Odznaką Jakości. Nasz obecny projekt „€˜Big Issues in Small Hands -€“ Wielkie sprawy w małych rękach” (przewidziany na lata 2014 -€“ 2016) ma na celu umocnienie w dzieciach świadomość, że w tym wieku również mają realny wpływ na otaczający świat. Liczne zadania projektowe przybliżą uczniom ideę samorządności i jej wpływ na lokalną społeczność, nauczą mądrze zarządzać funduszami i czasem, dadzą szansę przedstawienia swoich mocnych stron, umożliwią realizowanie działań charytatywnych. W ramach projektu aż 30 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w 5-dniowych wymianach z pięcioma szkołami partnerskimi.

Współpraca z Muzeum Wojska, Galerią Sleńdzińskich w Białymstoku oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pozwoliła nam na realizację naszego projektu „Z Piłsudskim po Białymstoku”. Patriotyzm stał się tematem atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, słuchowiska i piosenki „Dziadek z wąsem z kamienia”.

Jesteśmy inicjatorami Rowerowego Rajdu Papieskiego w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który odbywa się ulicami i miejscami Białegostoku związanymi z osobą wielkiego Papieża. Rajd odbywa się od 2008 roku corocznie, jest otwarty na inne szkoły. Cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.

„Dzieci – dzieciom, szkoła – szkole”

Jak wiadomo szkoła to nie tylko nauka, ale również wychowanie. Proces wychowania odbywa się nie tylko na lekcjach temu poświęconych, ale również poprzez udział uczniów w szeregu akcji i imprez, które stały się już tradycją naszej szkoły.

Od 2007 roku współpracujemy z polską szkołą na Litwie. Celem współpracy jest utrzymywanie ścisłego kontaktu z polską mniejszością narodową na Litwie, kultywowanie wspólnej kultury i tradycji poprzez bezpośrednie kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami obydwu szkół.

W 2008 roku, dzięki niezwykłej pasji i zaangażowaniu katechetki Pallotynki, siostry Ewy, powstał w szkole teatr „Lolek”. Nazwa nawiązuje do osoby Jana Pawła II, wielkiego Papieża, a w młodości entuzjasty teatru, mającego również doświadczenia aktorskie. W jego działalność zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, a także absolwenci naszej szkoły, którzy wcielają się w aktorów.

Pierwszy spektakl charytatywny ,,Oskar i pani Róża” miał swoją premierę 19 czerwca 2009 roku w Teatrze Dramatycznym. W rolę tytułowego Oskara wcielił się uczeń klasy czwartej. Oprócz niego wystąpiło jeszcze dwoje uczniów klasy czwartej, dwie absolwentki oraz czworo nauczycieli. Spektakl odbił się szerokim echem wśród całej społeczności szkolnej. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki przedstawienia mogły się odbywają się na deskach prawdziwego teatru, co dla młodego człowieka (i nie tylko) jest niewątpliwie przeżyciem niezwykłym.

Po odejściu ze szkoły założycielki teatru „Lolek”, siostry Ewy, jej dzieło jest nadal kontynuowane. Opiekę nad aktorami sprawuje jeden z aktorów Teatru Dramatycznego. Owocem wspólnej pracy są kolejne spektakle. Zebrane w ramach akcji charytatywnych środki finansowe przeznaczone zostały na rehabilitację, leczenie, zakup środków medycznych podopiecznym Domowego Hospicjum Dla Dzieci w Białymstoku, powołanego przez Fundację „Pomóż im” oraz ciężko chorym uczniom z białostockich szkół i dzieciom potrzebującym pomocy.

Daliśmy się ,,wkręcić” w pomaganie. W 2009 z okazji 50-lecia Szkoły, jako jubileuszowy dar serca, w ramach akcji „Adopcja na odległość” po raz pierwszy opłaciliśmy naukę osieroconej dziewczynki z Rwandy. Od 2013 roku wspieramy dziewczynkę z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dla nich szkoła to nie tylko nauka, ale także jeden posiłek dziennie i opieka lekarska w przypadku choroby, dlatego robimy wszystko, by rozpoczęta edukacja nie została przerwana.

Zbieramy nakrętki. Dzięki naszej pomocy Emilka mogła już kilkukrotnie wyjechać na turnus delfinoterapii do Turcji i na Ukrainę. Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych tego typu znacznie poprawia kondycję dziewczynki.

Pomagamy uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji i dzieciom z Polskiej Szkoły w Suderwie na Litwie. Pamiętamy o zwierzętach z białostockiego schroniska dla zwierząt.

Na zakończenie …

Choć minęło już trochę czasu, jak świętowaliśmy 55 – lecie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, to jesteśmy przekonani, że nie dopadł nas „kryzys wieku średniego”. Wręcz przeciwnie, czujemy się młodzi młodością naszych inicjatyw, jesteśmy otwarci na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesna szkoła. Z bogatej przeszłości naszej szkoły czerpiemy doświadczenie i tradycję, ale też sami je tworzymy, dokładając cegiełkę po cegiełce do gmachu, któremu na imię edukacja.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć