Nawigacja

Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku rozpoczyna się 1 września 1958 roku, kiedy 225 uczniów rozpoczęło naukę w budynku przy ul. Sienkiewicza 61. Kierownikiem siedmioklasowej wówczas szkoły przez pierwsze dwa lata był pan Bolesław Ościłowski. W dalszej kolejności naszą szkołą kierowali: panie Helena Zadura, Łucja Tumel, panowie Stefan Rożkiewicz, Włodzimierz Bójko. Od 1970 kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły, była pani Felicja Dąbrowska.

Nikt wówczas nie przypuszczał, że najlepsze lata swego funkcjonowania zwiąże z osiedlem Piasta, którego jeszcze nie było na mapie miasta. Szkoła jeszcze dwukrotnie zmieniała swoją siedzibę, zanim został oddany do użytku obecny obiekt. W latach 1972 – 79 mieściła się przy ul. Fabrycznej 10, ale zły stan techniczny budynku spowodował likwidację „Dziewiętnastki” na dwa lata. Szkołą kierowała wówczas pani Alfreda Gryka.

W latach 1981 – 85 reaktywowano ją w budynku przy ul. Warszawskiej 63, gdzie obecnie mieści się Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku.

Rozrastające się osiedle Piasta potrzebowało nowej szkoły, toteż wybudowano ją przy ulicy Mieszka I 18. 2 września 1985 roku 1460 uczniów i 75 nauczycieli pierwszy dzwonek usłyszało już w nowym budynku. Przestronne, nowoczesne sale zastąpiły stare pomieszczenia znane z poprzednich lokalizacji. Dyrektorami szkoły byli mgr Mikołaj Grygoruk (1985 – 1990) i mgr Agnieszka Hanusewicz (1990 – 2007) Do roku 1999 była jedną z trzech publicznych szkół podstawowych na tym osiedlu, zaś po reformie edukacji pozostała jedyną. Od 2007 roku szkołą kieruje dyrektor mgr Elżbieta Zimnoch.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był dzień 15 czerwca 1991 roku. W tym dniu przedstawiciel Kuratorium Oświaty Teresa Sasinowska odczytała uroczysty akt nadania Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku imienia  Mieszka I i sztandaru. Od tego dnia sztandar szkoły towarzyszy nam we wszystkich uroczystościach szkolnych, miejskich i państwowych. Na sztandar ślubowanie składają uczniowie klas pierwszych, rozpoczynający naukę oraz opuszczający mury szkoły – absolwenci klas szóstych. W roku 2013 sztandar został odznaczony medalem Pro Memoria przez Związek Sybiraków za wkład Szkoły Podstawowej nr 19 w kultywowanie wśród uczniów pamięci o losach polskich zesłańców na Syberię.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć