Nawigacja

Zaprzyjaźnione szkoły

„Polska jest jak obwarzanek. Wszystko co najlepsze jest na brzegach” J. Piłsudski

Współpraca z Suderwską Szkoła Podstawową im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie

W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową im. M. Zdziechowskiego w Suderwie na Litwie. Jest to placówka, do której uczęszczają polskie dzieci.

Celem współpracy jest utrzymywanie ścisłego kontaktu z polską mniejszością narodową na Litwie, kultywowanie wspólnej kultury i tradycji poprzez bezpośrednie kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami obydwu szkół.

Na początek kilka słów o naszej szkole partnerskiej

Podwileńska wieś Suderwa liczy 448 mieszkańców. Miejscowa ludnośc utrzymuje się z rolnictwa, leśnictwa i usług. W dokumentach historycznych pierwsza wzmianka o Suderwie pochodzi z  roku 1493.

Suderwska Szkoła Podstawowa liczy 19 nauczycieli i 97 uczniów, skupionych w 11 oddziałach. Jest to szkoła z polskim językiem wykładowym. Funkcję dyrektora pełni Teresa Młyńska. Obecny nowy budynek szkoły został oddany do użytku w 2003r., dzięki wsparciu finansowemu uchwalonemu przez Senat Polski i Zarząd Krajowy Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”.

Współpraca

 W roku szkolnym 2006/2007 zainicjowana została przez naszą szkołę współpraca, która pomyślnie rozwija się do dziś.

Pierwsza wizyta w Suderwie

W kwietniu 2007r. grupka nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku z ówczesną panią dyrektor Agnieszką Hanusewicz złożyła wizytę w szkole w Suderwie. Delegacja poznała szkołę, nauczycieli i uczniów. Nakreślono wstępny harmonogram współpracy. Ustalono, że wkrótce z rewizytą pojawi się w naszej szkole delegacja z Suderwskiej Szkoły Podstawowej.

Pierwsza wizyta gości z Suderwy

Grupa nauczycieli z Suderwy odwiedziła naszą szkołę w dniach 5 – 6 listopada 2007 roku. Rolę gospodarza pełniła już pani dyrektor Elżbieta Zimnoch. Goście uczestniczyli w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z naszej szkoły, takich jak: Gry i zabawy matematyczne (prow. B. Jańczuk, M. Popko), Ratujemy innych (A. Czeczuk), Ocenianie kształtujące- warsztaty (M. Dębska, I. Januszkiewicz), Aktywne słuchanie muzyki (M. Bielawska), Zajęcia wspomagające rozwój mowy (M. Jeleniewska, K. Chołko), Wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym (B.Purta, B. Czarkowska), Flażolet- najprostszy sposób na muzykowanie (G.Szeps). Ponadto goście obejrzeli film „Katyń” w reż. A. Wajdy i spotkali się z gronem nauczycielskim.

Druga wizyta naszej delegacji w Suderwie

W dniach 1- 2 maja 2008 roku kolejny raz delegacja naszej szkoły odwiedziła zaprzyjaźnionych nauczycieli w Suderwie. Celem wizyty było omówienie dotychczasowych razem podjętych działań i zaplanowanie harmonogramu współpracy w przyszłym roku szkolnym 2008/2009.

Podczas spotkania ustalono, iż dzieci z Polskiej Szkoły w Suderwie odwiedzą naszą szkołę na przełomie września i października 2008 roku. Natomiast nasi uczniowie złożą wizytę na Litwie w maju 2009 roku. W trakcie roku szkolnego uczniowie z naszej szkoły będą gromadzić informacje dotyczące szkoły, regionu, kultury i tradycji pielęgnowanej przez Polaków na Kresach. Uczniowie z Suderwy będą zbierali informacje o naszej szkole i historii Podlasia. Rezultatem gromadzenia tych informacji będzie udział dzieci w konkursach i imprezach organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły, wydanie wspólnego folderu oraz wymiana informacji poprzez intrnet. Nauczyciele obu szkół będą mieli możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, wymianą informacji oraz prowadzenia zajęć w zaprzyjaźnionej szkole.

Nauczyciele uczestniczący w delegacji mieli bardzo pozytywne wrażenia z dwudniowego pobytu na Litwie.

Druga wizyta gości z Suderwy w naszej szkole

W dniach  13 – 15 października 2008 roku w naszej szkole gościliśmy delegację nauczycieli i uczniów z Suderwy (16 osób). Uczniowie zostali zakwaterowani u polskich rodzin.

W pierwszym dniu wizyty dzieci zwiedziły szkołę, wzięły udział w spotkaniu z  przedstawicielami Samorządu Szkolnego, zwiedzały Białystok. Nauczyciele mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Ikon w Supraślu, oraz wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji święta KEN. W drugim dniu wizyty odbył się integracyjny wyjazd do Białowieży. Szkoła pokryła ze środków Rady Rodziców połowę transportu na trasie Białystok-Białowieża. Dzieci zwiedzały Muzeum Przyrodnicze i Rezerwat Żubrów. Uczniowie klasy piątej (7 osób) wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Religijno – Historycznej „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wszystkie dzieci z Suderwy uczestniczyły w lekcji muzealnej w Muzeum Wojska Polskiego oraz obejrzały trójwymiarowy film w kinie Helios “Wyprawa na księżyc”.

Młodzież brała udział w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy wizyty spożywali śniadania i kolacje u rodzin. Koszty obiadów pokryła szkoła. Ponadto rodzice dla większości z nich zorganizowali ciekawe popołudnia –  zwiedzanie Białegostoku, Parku Dinozaurów w Jurowcach, wyjścia do kawiarni i pizzerii, jazdę quadami. Samorząd Uczniowski przekazał dzieciom bogate paczki i upominki o wartości 500 zł. Wszyscy uczestnicy spotkania, zarówno uczniowie z Suderwy, jak  i naszej szkoły nawiązali przyjaźnie, wymienili się adresami . Niektórzy z nich mieli łzy w oczach, gdy się żegnali, ale mają nadzieję, że się spotkają w maju.

Na szczególną wzmiankę zasługuje wizyta naszych nauczycieli w Suderwie 23 listopada 2012r. W tym dniu Suderwska Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego otrzymała sztandar. Byliśmy świadkami tej wzruszającej uroczystości.

Wizyta nauczycieli z Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego

W dniach 27 – 29 października 2014 roku po raz kolejny gościliśmy delegację nauczycieli z Suderwy pod przewodnictwem pani dyrektor Teresy Młyńskiej.

Głównym celem wizyty było podpisanie umowy partnerskiej między Szkołą Podstawową nr 19 w Białymstoku a Suderwską Szkoła Podstawową im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie na kolejne lata 2014 – 2020. W obecności nauczycieli i uczniów panie dyrektor Elżbieta Zimnoch i Teresa Młyńska podpisały porozumienie o partnerskiej współpracy obu placówek. Zakłada ono:

 • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów osobowych między kadrą pedagogiczną oraz społecznością uczniowską partnerskich szkół
 • wymiana doświadczeń między nauczycielami
 • organizowanie konkursów i innych przedsięwzięć związanych z historią Polski i Polaków na Litwie
 • współtworzenie i realizacja projektów związanych z propagowaniem wiedzy o zabytkach, tradycjach, kulturze w Polsce i na Litwie
 • tworzenie i kultywowanie tradycji szkolnych związanych z historią Polski i Polaków na Litwie

Podpisaniu porozumienia towarzyszył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dziecięcego chóru ,,Figielek” pod dyrekcją pani Małogorzaty Bielawskiej i pani Doroty Kundy.

Jeszcze tego dnia nasi Goście, wraz z osobami towarzyszącymi z naszej szkoły, udali się pod Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka aby złożyć hołd przed tablicą z napisem: ,,W hołdzie Sybirakom. Golgotę Wschodu pamiętaj”. Następnie zwiedzili Muzeum Sybiraków znajdujące się pod kościołem p.w. Ducha Świętego. Po muzeum oprowadziły jego  kustoszki – Sybiraczki – które jako dzieci zostały deportowane w głąb ZSRR. Świadectwo ich życia poruszyło serca i umysły zwiedzających. W muzeum zgromadzono szereg pamiątek i zdjęć związanych ze zsyłką, pracą w łagrach, przy budowie kolei transsyberyjskiej, wycince tajgi, głównie z okresu II wojny światowej. Budziły one żywe reakcje zwiedzających. Przesłaniem Muzeum Sybiraków, jak powiedziały jego kustoszki, jest pamięć dla zmarłych ,,na nieludzkiej ziemi” i pragnienie, by ,,Golgota Wschodu” nigdy się nie powtórzyła.

Kolejny dzień wizyty Goście z Suderwy spędzili w salach lekcyjnych, gdzie obserwowali zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli. Panie Elżbieta Łoś i Joanna Jurczykowska przeprowadziły lekcje otwarte z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Z kolei pani Elżbieta Janikowska zaprezentowała japoński teatrzyk kamishibai. Obserwowane zajęcia były świetną okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

 

Po obiedzie goście wyruszyli do Supraśla, by odwiedzić Muzeum Ikon, znajdujące się przy Monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Podczas zwiedzania można było obejrzeć setki ikon, pochodzących głównie z XIX wieku, ale też i znacznie starszych. Przewodnik w ciekawy sposób przedstawił ich tematykę, ukazane postacie oraz kanon, w jakim zostały napisane. Po zwiedzaniu odbyły się warsztaty pisania ikon. Każdy uczestnik opuścił je, z lepiej lub gorzej, ale własnoręcznie napisaną ikoną.

 

Niestety, w środę nadszedł czas pożegnania naszych Gości. Po śniadaniu dyrekcja i nauczyciele z Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego wyruszyli w drogę do domu. Kolegom z Suderwy nasi uczniowie ofiarowali dar serca – artykuły szkolne pochodzące ze zbiórki ogłoszonej kilka tygodni wcześniej przez samorząd uczniowski. Niech dobrze służą innym.

Do zobaczenia.

Rozpoczęta przed dziewięcioma laty współpraca trwa do dziś. Z naszymi przyjaciółmi z Suderwy spotykamy się dwa razy w roku – raz u nich, a raz u nas. Współpraca przynosi wiele korzyści uczniom i nauczycielom. Dzięki niej poznajemy niełatwe losy polskiej  mniejszości narodowej na Litwie oraz stykamy się bezpośrednio z kulturą i tradycją dawnych kresów polskich. Polskie dzieci z Litwy mają okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami z ,,Macierzy”, co jest dla obu stron przeżyciem niewątpliwie cennym i wzruszającym. Zarówno dyrekcja szkoły w Suderwie, jak dyrekcja SP nr 19 jest głęboko przekonana o konieczności kontynuowania tej współpracy.

oprac. M. Grynczel, G. Kwasowski

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć