Nawigacja

Rada Rodziców Zebrania i konsultacje Ubezpieczenie 2019/2020 Stypendium szkolne Obiady - karta zgłoszenia, opłaty Komunikat w sprawie wykazu podręczników Informacje Wyprawka ucznia klasy pierwszej r.sz. 2019/2020 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

 

Rok szkolny 2019/2020

 • Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

Zastępca Przewodniczącego – pan Andrzej Wasilewski

Członek zarządu – pan Marcin Sidorczuk

 

Komisja rewizyjna:

pan Jerzy Żebrowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
pani Anna Chilińska – członkini
pan Przemysław Gutowski –- członek

 


Rok szkolny 2018/2019

 • Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

Zastępca Przewodniczącego:

pan Andrzej Wasilewski

pani Izabella Obłockan

 

Komisja rewizyjna:

pan Jerzy Żebrowski - przewodniczący

pani Anna Chilińska - członkini

 


Rok szkolny 2017/2018

 • Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

Zastępca Przewodniczącego – pan Andrzej Wasilewski

 

 


Rok szkolny 2016/2017

 • Prezydium Rady Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

Zastępca Przewodniczącego -pan Andrzej Wasilewski

Członek – pani Martyna  Bednarz

Członek – pani Izabella Obłocka

Członek – pani Katarzyna Masłowska

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom.

• Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący: pan Jerzy Żebrowski

Członek: pani Chilińska Anna

Członek: pan Wojciech Walenda


Białystok, 16.09.2015r.

SZANOWNI RODZICE

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku przy współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Samorządem Uczniowskim i Pracownikami Szkoły podejmuje inicjatywy służące realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W imieniu swoim i poprzednich Rad bardzo dziękujemy za wpłaty dokonywane na wspólne konto i za przekazany szkole 1%.  Dzięki tym funduszom mogliśmy wesprzeć działania wychowawczo-opiekuńcze Grona Pedagogicznego oraz działania Dyrekcji mające na celu poprawę jakości nauczania naszych dzieci.

Staramy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.

Ze zgromadzonych środków ufundowano dla najlepszych uczniów naszej szkoły oraz nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych o charakterze ogólnoszkolnym. Rada Rodziców wspierała w miarę możliwości, działalność kółek zainteresowań oraz samorządu uczniowskiego.

Dzięki dobrowolnym wpłatom od Rodziców i Przyjaciół Szkoły (składki, darowizny) wspieramy finansowo między innymi: konkursy i zawody sportowe, zakup materiałów dydaktycznych nagród i  dyplomów, książek do biblioteki szkolnej. Podejmujemy działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków  do nauki. Wspieramy Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski w organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

Decyzją Rady Rodziców fundusze zebrane w roku szkolnym 2015/2016 zostaną przeznaczone na:

 • potrzeby klas  – 30% wpłat rodziców w danej klasie
 • zakup pomocy dydaktycznych (np. książki do biblioteki, programy komputerowe sprzęt multimedialny, …);
 • zakup statuetek „Super uczeń”, Medal Mieszko, nagród zdobywcom tytułów: Sportowca Roku, Super Kolegi
 • zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu na koniec roku szkolnego
 • zakup nagród w organizowanych przez szkołę zawodach i konkursach;
 • organizacja imprez szkolnych; (Święto Szkoły, festyn „Bezpieczny w szkole w domu na ulicy”, „Z Piłsudskim po Białymstoku”, 5 BTCD, uroczystości związane z „Jubileuszem Chrztu Polski”,  spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, akcje charytatywne w tym spektakl przygotowany przez uczniów, nauczycieli i absolwentów/opłata za wynajem sali w Teatrze Dramatycznym,);
 • pomoc uczniom naszej szkoły, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji;
 • realizację zadań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w szkole i  warunków pracy uczniów (projekt RR „Sala z duszą”)
 • wpisowe do konkursów, zawodów
 • uzupełnienie apteczki szkolnej (zakup środków do gabinetu pielęgniarki szkolnej)

Wpłaty rodziców na:

– wyprawkę do świetlicy będą w całości wydane na zakup materiałów i środków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

-na  potrzeby stołówki szkolnej (1 raz w roku szkolnym) będą w całości wydane zgodnie z przeznaczeniem.

-na  środki czystości będą w całości wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Szanowni Rodzice

Radę Rodziców tworzą Wasi Przewodniczący klas i to przez nich macie bezpośredni kontakt z nami. Bardzo prosimy, aby ewentualne sugestie, pomysły czy problemy dotyczące funkcjonowania szkoły, a które poruszacie na zebraniach klasowych miały swój ślad w protokołach. Przekazujcie je również Radzie Rodziców przez swoich przedstawicieli. Przeanalizujemy te sprawy na zebraniach Rady i w waszym imieniu, w miarę możliwości, wprowadzimy w życie. Prosimy także o zwracanie uwagi na tablicę ogłoszeniową Rady, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do szkoły oraz na zakładkę Rady na stronie internetowej szkoły.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie i pomoc jaką mieliśmy do tej pory. Chcemy, by nasze dzieci uczyły się w jeszcze bardziej nowoczesnej i przyjaznej szkole, dlatego liczymy na Wasze  zaangażowanie w życie i funkcjonowanie „Dziewiętnastki”.

Rada Rodziców

Zapraszamy do kontaktu

Konto Rady Rodziców

(Bank PKO S.A.)

19 1240 5211 1111 0010 3776 7265

Proszę w tytule wpisać klasę i cel (np. darowizna od klasy IA).

 

Adres do przelewów i faktur:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 19

im. Mieszka I

ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok

NIP 966-13-58-358

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć