Nawigacja

Samorząd szkolny

,,WIELKIE SPRAWY W MAŁYCH RĘKACH”

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce uczniów ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 2. Inspirowanie uczniów do działalności samorządowej, do demokracji i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej.
 3. Współdziałanie z władzami szkolnymi w realizacji planu pracy.
 4. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
 5. Współorganizowanie imprez szkolnych oraz uroczystości związanych ze świętami państwowymi.
 6. Inspirowanie uczniów do działalności na rzecz osób potrzebujących.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły.
 8. Inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska.
 9. Wzmacnianie więzi między wszystkimi uczniami w szkole.

 

Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2019/20

 

Gospodarze klas w r. szk. 2019/20

Kl. IV a - Ujejski Filip,  Malinowski Aleks

Kl. IV b – Chlabicz Dawid, Skiepko Mateusz

Kl. V a – Gierdowicz Blanka, Sosnowska Natalia

Kl. V b – Półkośnik Hanna, Bućko Mateusz

Kl. V c – Hołowieszko Hanna, Szczęsnowicz Eliza

Kl. V d – Zdanowicz Piotr, Ostrowiecka Maja

Kl. V e – Iwanicki Przemysław, Olszewska Natalia

Kl. VI a – Komenda Maria, Partyka Krystian

Kl. VI b – Kondraszow Wiktoria, Popławski Dawid

Kl. VI c – Laszewski Aleksander, Przechocka Oliwia

Kl. VI d – Chajewska Amelia, Szeremeta Wiktoria

Kl. VI e – Czemiel Amelia, Łukaszewicz Mateusz

Kl. VI f – Gieleżyńska Justyna, Rogowska Wiktoria

Kl. VI g – Bondaruk Bartosz, Kozaczek Kacper

Kl. VII a – Płoński Dawid, Piotrowska Alicja

Kl. VII b - Orzechowska Julia, Kuklińska Olga

Kl. VII c - Giesko Micha, Turowski Michał

Kl. VII d - Waleszko Magdalena, Andrejewicz Łukasz

Kl. VII e - Wappa Miłosz, Remża Marta

Kl. VIII a  - Sułek Gerard, Mojsak Matylda

Kl. VIII b - Sidorczuk Aleksandra, Woronko Julia

Kl. VIII c - Treszczotko Jakub, Piekarski Paweł

Kl. VIII d - Kurzyna Natalia, Rutkowski Tomasz

Kl. VIII e - Klim Patryk, Niezgarski Krystian

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć