Nawigacja

Dane osobowe - informacja Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

RODO

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych  zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych inspektorem ochrony danych – p. Izabelą Remjasz  pod adresem e-mail:iodbialy@abifusion24.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe poprzez monitoring wizyjny będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są ochrona mienia i zapewnienie bezpieczeństwa osób w obszarze objętym monitoringiem).
 2. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku  zlokalizowane przy ul. Mieszka I 18
 3. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: wejście/wyjście z budynku, korytarze, klatki schodowe oraz obszar wokół instytucji (chodnik, parking, boisko szkolne, teren zielony, bieżnia)
 4. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu uczniów, pracowników, gości, klientów; niszczeniu i kradzieży mienia:
 • na wniosek osób trzecich; zgodnie z regulaminem
 • na wniosek organów prowadzących postępowania; zgodnie z regulaminem
 • na wniosek Dyrektora Szkoły; zgodnie z regulaminem
 1. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 7 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.  Jednakże w przypadku, w którym nagranie obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin 7 dni ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku)
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii tych danych (zgodnie z regulaminem monitoringu na pisemny wniosek).
 3.  Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości wejścia na teren objęty monitoringiem.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć