• Aktualności

     • Konkurs Głośnego Czytania rozstrzygnięty
      • Konkurs Głośnego Czytania rozstrzygnięty

      • Już po raz 6. biblioteka szkolna przeprowadziła Konkurs Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Każda książka jest żywym stworzeniem”. Ze względu na stan pandemii, konkurs odbył się na facebooku, a jego zasięg rozszerzyliśmy na całą Polskę. W eliminacjach wzięło udział 23 uczestników:

       1. Driwa Weronika -  Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach
       2. Hammudeh Klara - Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 47 „Primus”w Warszawie
       3. Gibzińska Alicja - Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebianowie
       4. Wątor Julia - Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie
       5. Szumna Julia - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku
       6. Chodanowicz Maria - Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie
       7. Chytrowska Maria - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konarach
       8. Czerniowska Martyna - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
       9. Smolińska Almira - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach
       10.  Mońka Zofia - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Imielinie
       11.   Gierałtowska Maria - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
       12.   Gniedziejko Szymon - Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
       13.   Więckowski Olgierd - Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
       14.   Dłubis Zuzanna - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dębnie
       15.   Sikora Patryk - Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Łosińcu
       16.   Stefanowska Iga - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku
       17.   Soczko Maja - Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
       18.   Wydmuch Błażej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach
       19.   Krajewski Szymon - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
       20.   Różańska Julia - Szkoła Podstawowa nr 66 Im. Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy
       21.   Kalenik Julia - Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze
       22.   Motylska Oliwia - Szkoła Podstawowa w Szydlaku
       23.    Lange Maja - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie

       24 maja odbyło się online spotkanie jury, w składzie:

       prof. dr hab. Dariusz Kulesza - polski filolog, literaturoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny i dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

       dr hab. Anna Nosek - pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

       Iza Serafin - dziennikarka Polskiego Radia Białystok

       Elżbieta Tomaszuk - pracownik Książnicy Podlaskiej, kierownik Filii nr 7

       Jury wytypowało trzech laureatów:

       1. miejsce - Szymon Krajewski uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Zambrowie
       2. miejsce - Almira Smolińska uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach
       3. miejsce - Klara Hammudeh - uczennica Niepublicznej Szkoły Fundacja Primus w Warszawie

       Jurorzy wyróżnili również 5 uczestników. Są to:

       Zuzanna Dłubis - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Dębnie

       Julia Kalenik - uczennica Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze

       Maja Lange - uczennica Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Boleszewie

       Zofia Mońka - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. kard. S. Wyszyńskiego w Imielinie

       Olgierd Więckowski - uczeń Zespołu Szkół im. I. Sendlerowej w Przemkowie

       Pani Iza Serafin zaproponowała uczestnikom przeprowadzenie warsztatów emisji głosu, również w formie zdalnej.

       Nagrody dla laureatów ufundował Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

     • Ósmoklasiści - trzymamy kciuki!!!
      • Ósmoklasiści - trzymamy kciuki!!!

      • Drodzy Uczniowie klas ósmych

       Przed Wami trudne trzy dni egzaminów. To najważniejszy moment w Waszej dotychczasowej edukacji.

       Życzymy Wam dużo optymizmu i wiary we własne siły. Niech uzyskane wyniki będą  jak najwyższe i dadzą Wam możliwość realizowania życiowych planów i marzeń w nowych szkołach.

       Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

       Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

       Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

     • Egzamin ósmoklasisty
      • Egzamin ósmoklasisty

      • Opieka świetlicowawa w terminie 25 - 27 maja 2021 r.

       W dniach od 25.05.2021 r. (wtorek) do 27.05.2021 r. (czwartek), w związku z egzaminem klas ósmych klasy I – VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica szkolna pełni dyżur dla uczniów klas I - III potrzebujących opieki.

     • Opłata za obiady - czerwiec
      • Opłata za obiady - czerwiec

      • Wpłata za obiady w czerwcu wynosi :

       kl. I – VIII 16 dni x 3,30 = 52,80

       nauczyciel 16 dni x 6,65 = 106,40

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie  od 24.05 – 28.05.2021r.

       PRZELEW za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym terminie !!!

       Kartki obiadowe odbiera wychowawca klasy !!!

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Koleżanki i Koledzy.

       1. W ramach  III edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego zostały zgłoszone następujące projekty:

       - Zielony korytarz - projekt klasy 7a z wychowawcą p. Moniką Grynczel.  

       - Kącik odpoczynku  na przerwach - projekt Patrycji Bełbot, uczennicy klasy 6e.

       - Ławeczki przy boisku szkolnym i  kosze na  segregowane odpadów -  projekt klasy 6e z wychowawcą p. Grażyną Kowalczuk.  

       2. Projekty Zielony korytarz  i Kącik odpoczynku na przerwach dotyczą zagospodarowania przestrzeni szkolnego korytarza wygodnymi siedziskami.

       3.Wszystkie zgłoszone projekty spełniły warunki określone w regulaminie SBP.

       4.Decyzją  Zespołu do Spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt zagospodarowania przestrzeni szkolnego korytarza wygodnymi siedziskami. Jako kolejny, o ile pozwolą na to  środki, projekt kl.6e.

       Gratulujemy autorom i dziękujemy za zaangażowanie przy tworzeniu projektów.  

       Zespół do Spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

     • Opłata za obiady - maj
      • Opłata za obiady - maj

      • Wpłata za obiady w maju wynosi:

       kl. IV- VII 3 dni x 3,30 = 9,90

        Kl. VIII  6 dni x  3,30 = 19,80

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie od 07.05 - 12.05.2021r

       PRZELEW za obiady należy wykonywać

       BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym  terminie !!!

       Kartki obiadowe  odbiera wychowawca klasy !!!                    

     • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
      • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

      • Z ogromną radością i dumą informujemy, iż zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Oto nasi laureaci i finaliści:

       Zofia Grela z kl. 8d -  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Jadwiga Grażyna Kowalczuk)

       Wojciech Marcinkiewicz z kl.7c - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Ewa Ostrowska)

       Szymon Chańko z kl. 8b - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Alicja Roszkowska)

       Antoni Jerzy Wielądek z 8b - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii

       (opiekun Magdalena Frąckiewcz-Łuczaj)

       Livia Leszczyński z kl. 8c – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun Jolanta Onoszko)

       Kacper Makarewicz z kl. 8b – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

       (opiekun Dorota Rybałtowska)

        

       Gratulujemy uczniom i ich opiekunom wspaniałych osiągnięć!

       Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratoria oświaty w naszym kraju są ważnym etapem w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu własnej przyszłości. Z jednej strony pozwalają zmierzyć się z zagadnieniami, których nie omawia się na lekcjach, a z drugiej zwycięstwo i zdobycie tytułu laureata czy finalisty daje sporo przywilejów.

       Przypomnijmy: każdy konkurs przedmiotowy rozpoczyna się od etapu szkolnego, potem najlepsi przechodzą do etapu rejonowego i wreszcie do etapu wojewódzkiego. Zwycięzcy tego ostatniego etapu są zwolnieni ze zdawania egzaminu końcowego z danego przedmiotu i mają dodatkowe punkty w ubieganiu się o przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej. Warto zmierzyć się z zadaniami konkursowymi nie tylko mając na uwadze te dodatkowe przywileje, ale przede wszystkim, żeby sprawdzić, na ile ma się predyspozycje w wybranym kierunku.

     • Opłata za obiady - maj
      • Opłata za obiady - maj

      • Wpłata za obiady  kl. 1-3

       pomniejszona o 6 dni żywieniowych niewykorzystane w marcu i bez: 4, 25, 26, 27.05.2021r. wynosi:

       Dzieci maj 10 dni x 3,30 = 33,00

       Nauczyciele maj 10 dni x 6,65 = 66,50 /zaprowiantowani 2 dni w kwietniu

       Nauczyciele maj 12 dni x 6,65 = 79,80 /zaprowiantowani 4 dni w kwietniu

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie od 30.04 do 04.05.2021r.

       PRZELEW za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym terminie

       Kartki obiadowe  odbiera wychowawca klasy !!!

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Informujemy, że w dniu 10 maja zbierze się Zespół ds. Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w celu weryfikacji zgłoszonych projektów. W tym samym dniu zostanie również ogłoszona lista projektów dopuszczonych do etapu głosowania.

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Drodzy Uczniowie!

       Jeszcze do jutra czekamy na wnioski w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

       Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć projekty  zrealizowane  w dwóch poprzednich edycjach. To właśnie dzięki Waszym projektom w tzw. „Sali zabawach” pojawił się sprzęt do ćwiczeń i telewizor z dostępem do Internetu, z którego będziecie mogli korzystać po  powrocie do nauki stacjonarnej.

       Czekamy na kolejne ciekawe projekty.

     • 22 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
      • 22 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

      • W dniu 22 kwietnia obchodzimy jak co roku Międzynarodowy Dzień Ziemi, w tym roku przypada on w najbliższy czwartek. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię” i w naszej szkole całość towarzyszących temu inicjatyw będzie trwała od poniedziałku 19.04 do piątku 23.04. 21r. W porównaniu do poprzednich lat, nasze działania i towarzyszące Dniu Ziemi akcje i inicjatywy, z powodu pandemii koronowirusa muszą się przenieść do świata wirtualnego. Dlatego też na facebooku szkoły codziennie pojawiać się będą nowe wyzwania, które warto śledzić i podejmować, gdyż efekty Waszych zmagań na pewno zostaną docenione nie tylko przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

       PAMIĘTAJ!!! ZAWSZE WARTO BYĆ EKO I DBAĆ O NASZĄ WSPANIAŁĄ PLANETĘ. ONA NIE JEST DANA NAM LUDZIOM  NA WYŁĄCZNOŚC!!!

       DLA CHĘTNYCH:

       LINK DO EKO-KONKURSU, który będzie aktywny we środę 21.04.21r od godz. 8.00 do 16.00

       https://www.testportal.pl/test.html?t=viA8psZtAivn

   • brak danych