• Aktualności

      • Komunikat

      • Szanowni Państwo,

       informujemy, iż z użytkowania wyłączone są:

       • szkolny plac zabaw;
       • siedziska/krzesełka przy placu zabaw;
       • szkolny parking rowerowy.

       Wejście do szkoły obwarowane jest reżimem sanitarnym.

       Wejście do szkoły należy sygnalizować dzwonkiem.

       Drzwi wiatrołapu są otwarte, w wiatrołapie wystawiona jest skrzynia korespondencyjna, do której mogą Państwo wrzucić dokument/korespondencje. W wiatrołapie może przebywać tylko jedna osoba (wyjątek: rodzic z dzieckiem wchodzącym na zajęcia).

       Kolejne drzwi wejściowe na teren szkoły są zamknięte. Otwiera je pracownik szkoły. Na teren szkoły wpuszczani są jedynie pracownicy i uczniowie, których rodzice/opiekunowie dostarczyli stosowne dokumenty.

      • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku o zasadach funkcjonowania placówki w okresie pandemii Covid-19 od dnia 25 maja 2020.

      • Zgodnie z pismem EDU-I.4424.350.2020, z dn. 20 maja 2020 r. podajemy do wiadomości i stosowania procedury przesłane przez Prezydenta Miasta Białegostoku (Zarządzenie nr 448/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku).

       Jednocześnie informujemy, iż anulowane są procedury zamieszczone w e-dzienniku przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszaka I w Białymstoku.

       Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku w okresie pandemii Covid-19 Procedura.pdf

       Załącznik 1_Deklaracja uczęszczania ucznia klasy I-III do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 Zal._1.pdf

       Załącznik 2_Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 na konsultacje z nauczycielami Zal._2.pdf

       Załącznik 3_Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 na zajęcia rewalidacyjne/rewalidacyjno-wychowawcze* zal._3.pdf

       * Rodziców, którzy zgłosili swoje dzieci na zajęcia prosimy o wypełnienie i złożenie nowych deklaracji, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

       WAŻNE:

       • Informujemy, że stołówka szkolna jest nieczynna do końca roku szkolnego. Do 31 maja 2020r.  nastąpi zwrot wpłat za obiady łącznie z odpisami.
       • Biblioteka szkolna jest nieczynna do odwołania. Procedura zwrotu książek i podręczników zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku Librus (ogłoszenia oraz pliki szkoły).
       • Plac zabaw przy szkole jest nieczynny do odwołania.
      • Sukcesy naszych uczniów

      • Mamy ogromną przyjemność poinformować, że dwoje uczniów naszej szkoły zostało laueratami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX.

       Michał Kawałko zdobył II miejsce w kategorii klas szóstych, Natalia Szoka III miejsce w Polsce w kategorii klas ósmych.

       GRATULUJEMY!

       Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zapraszamy do udziału w konkursie FOX w przyszłym roku szkolnym.

     • Wywieś flagę
      • Wywieś flagę

      • W tych trudnych czasach pokaż, że jesteś patriotą.

       Udekoruj okno, balkon, taras, wywieś flagę, zrób zdjęcie, umieść je na padlecie:

       https://liblink.pl/fn3K1qVv4s

       Możesz stworzyć też  mem związany z majowymi świętami ( Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja ) - tu trzeba zadbać o powagę, sens i dobry smak.

       Powodzenia!!!

     • Życzenia Bohaterom
      • Życzenia Bohaterom

      • Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka - strażakom, żołnierzom, pilotom, pracownikom Parku i ochotnikom zaangażowanym całym sercem w akcję gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego, za Ich ogromne poświęcenie i pełen zapału wysiłek w ratowaniu naszej wyjątkowej przyrody - roślin, ptaków i zwierząt - składamy serdeczne podziękowania i uznania wraz z Najlepszymi Życzeniami wszelkiej pomyślności i opieki Św.Floriana - Grono Nauczycielskie i Społeczność Uczniowska SP 19 w Białymstoku.

      • Funkcjonowanie szkoły od 15 do 26 kwietnia br.

      • Szanowni Rodzice!

       W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii informuję, że Minister Edukacji Narodowej wydłużył czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły na okres od 15 do 26  kwietnia br. W tym czasie nadal odbywać się będzie nauczanie na odległość, prosimy Państwa o wyrozumiałość, wsparcie i pomoc dzieciom w tym zakresie.

       Uczniowie będą otrzymywać od swoich nauczycieli, za pośrednictwem dziennika Librus wskazania do pracy w domu. Proszę o ich odczytywanie. Niektóre lekcje będą prowadzone online.

       Wszelkie sprawy dotyczące pracy naszej szkoły proszę załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika Librus.

       Dyrektor Szkoły 

       Elżbieta Zimnoch

      • Funkcjonowanie szkoły w obecnym okresie

      • Szanowni Państwo,

       by ułatwić odnalezienie najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania szkoły w obecnym okresie zgromadziliśmy je w jednym miejscu, tj. w  e-dzienniku Librus.

       Należy przejść do widoku - Organizacja szkoły, a następnie wybrać - Pliki szkoły.

       #Zostańwdomu

      • Apel Prezydenta Rafała Rudnickiego

      • W imieniu Pana Prezydenta Rafała Rudnickiego apelujemy do uczniów szkół i placówek o zachowanie zasad ostrożności i bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży prosimy o pozostawanie w domach i zaprzestanie spotykania się u siebie nawzajem. Prosimy o przypomnienie, celem masowego stosowania zaleceń służb sanitarnych, które są dostępne na stronach internetowych oraz cały czas powtarzane w mediach publicznych.

       Zachowanie zasad dotyczących organizacji spotkań i przemieszczania się wzajemnego osób daje nadzieję na ograniczenie skutków epidemii, starajmy się o tym pamiętać.

     • Office 365
      • Office 365

      • Dla wszystkich naszych uczniów i nauczycieli uzyskaliśmy bezpłatny dostęp do pakietu Microsoft Office 365 w wersji online. Jest on dostępny bez instalacji, za pomocą przeglądarki internetowej i pracuje w tzw. chmurze. Nie wymaga żadnych opłat i jest w pełni legalny. Zawiera wiele narzędzi do tworzenia dokumentów i ich wymiany online. Dostępne jest m. in. narzędzie Microsoft Teams - umożliwiające klasom współpracę i komunikację online. Zainstalujcie ją ze swoim nauczycielem na komputerze lub współpracujcie przez stronę internetową.

   • brak danych