• Aktualności

     • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
      • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

      • Z ogromną radością i dumą informujemy, iż zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Oto nasi laureaci i finaliści:

       Zofia Grela z kl. 8d -  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Jadwiga Grażyna Kowalczuk)

       Wojciech Marcinkiewicz z kl.7c - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Ewa Ostrowska)

       Szymon Chańko z kl. 8b - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Alicja Roszkowska)

       Antoni Jerzy Wielądek z 8b - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii

       (opiekun Magdalena Frąckiewcz-Łuczaj)

       Livia Leszczyński z kl. 8c – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun Jolanta Onoszko)

       Kacper Makarewicz z kl. 8b – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

       (opiekun Dorota Rybałtowska)

        

       Gratulujemy uczniom i ich opiekunom wspaniałych osiągnięć!

       Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratoria oświaty w naszym kraju są ważnym etapem w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu własnej przyszłości. Z jednej strony pozwalają zmierzyć się z zagadnieniami, których nie omawia się na lekcjach, a z drugiej zwycięstwo i zdobycie tytułu laureata czy finalisty daje sporo przywilejów.

       Przypomnijmy: każdy konkurs przedmiotowy rozpoczyna się od etapu szkolnego, potem najlepsi przechodzą do etapu rejonowego i wreszcie do etapu wojewódzkiego. Zwycięzcy tego ostatniego etapu są zwolnieni ze zdawania egzaminu końcowego z danego przedmiotu i mają dodatkowe punkty w ubieganiu się o przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej. Warto zmierzyć się z zadaniami konkursowymi nie tylko mając na uwadze te dodatkowe przywileje, ale przede wszystkim, żeby sprawdzić, na ile ma się predyspozycje w wybranym kierunku.

     • Opłata za obiady - maj
      • Opłata za obiady - maj

      • Wpłata za obiady  kl. 1-3

       pomniejszona o 6 dni żywieniowych niewykorzystane w marcu i bez: 4, 25, 26, 27.05.2021r. wynosi:

       Dzieci maj 10 dni x 3,30 = 33,00

       Nauczyciele maj 10 dni x 6,65 = 66,50 /zaprowiantowani 2 dni w kwietniu

       Nauczyciele maj 12 dni x 6,65 = 79,80 /zaprowiantowani 4 dni w kwietniu

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie od 30.04 do 04.05.2021r.

       PRZELEW za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym terminie

       Kartki obiadowe  odbiera wychowawca klasy !!!

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Informujemy, że w dniu 10 maja zbierze się Zespół ds. Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w celu weryfikacji zgłoszonych projektów. W tym samym dniu zostanie również ogłoszona lista projektów dopuszczonych do etapu głosowania.

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Drodzy Uczniowie!

       Jeszcze do jutra czekamy na wnioski w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

       Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć projekty  zrealizowane  w dwóch poprzednich edycjach. To właśnie dzięki Waszym projektom w tzw. „Sali zabawach” pojawił się sprzęt do ćwiczeń i telewizor z dostępem do Internetu, z którego będziecie mogli korzystać po  powrocie do nauki stacjonarnej.

       Czekamy na kolejne ciekawe projekty.

     • 22 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
      • 22 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

      • W dniu 22 kwietnia obchodzimy jak co roku Międzynarodowy Dzień Ziemi, w tym roku przypada on w najbliższy czwartek. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię” i w naszej szkole całość towarzyszących temu inicjatyw będzie trwała od poniedziałku 19.04 do piątku 23.04. 21r. W porównaniu do poprzednich lat, nasze działania i towarzyszące Dniu Ziemi akcje i inicjatywy, z powodu pandemii koronowirusa muszą się przenieść do świata wirtualnego. Dlatego też na facebooku szkoły codziennie pojawiać się będą nowe wyzwania, które warto śledzić i podejmować, gdyż efekty Waszych zmagań na pewno zostaną docenione nie tylko przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

       PAMIĘTAJ!!! ZAWSZE WARTO BYĆ EKO I DBAĆ O NASZĄ WSPANIAŁĄ PLANETĘ. ONA NIE JEST DANA NAM LUDZIOM  NA WYŁĄCZNOŚC!!!

       DLA CHĘTNYCH:

       LINK DO EKO-KONKURSU, który będzie aktywny we środę 21.04.21r od godz. 8.00 do 16.00

       https://www.testportal.pl/test.html?t=viA8psZtAivn

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Drodzy Uczniowie!
       Przypominamy, że do 23 kwietnia można zgłaszać swoje projekty do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. W tym roku nie ma ograniczeń tematycznych, ogranicza Was jedynie Wasza wyobraźnia. Liczymy na Waszą kreatywność. 

       Zgłoszenia składamy do p. Adama Kućmierowskiego.
       Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału i konsultacji na platformie Microsoft Teams;
       20 kwiecień (wtorek)  - w godzinach 15:00 -16:00
       22 kwiecień (czwartek) -  w godzinach 15:00 -16:00

     • KANGUR MATEMATYCZNY
      • KANGUR MATEMATYCZNY

      • Konkurs „KANGUR  MATEMATYCZNY” odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 9.00 w SP 19.

       Obowiązuje zmiana obuwia.

       Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą do szkoły o godz. 8.45.

       Ze sobą przynoszą: długopis z czarnym wkładem, przybory matematyczne, kalendarzyk oraz nożyczki.

       Test piszą 60 minut.

       W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna, choroba) jest możliwość pisania testu zdalnie. Należy wówczas powiadomić koordynatora (p. Ewę Mirończuk) o zaistniałej sytuacji najpóźniej dzień przed konkursem (tzn. 21 kwietnia 2021r.) w celu otrzymania kodu do zadań i karty odpowiedzi.

       Uczniowie piszący zdalnie nie są brani pod uwagę przy przydzielaniu nagród. Otrzymują tylko upominki.

       Szkolny koordynator

       Ewa Mirończuk

     • Wojewódzki Konkurs Geograficzny
      • Wojewódzki Konkurs Geograficzny

      • Wojewódzki Konkurs Geograficzny.

       W dniu 15.04.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku odbędzie się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

       Uczniowie bez opiekunów wchodzą do szkoły o godz. 9.30 i kierują się na dół do szatni – sala 001, gdzie będą mogli zostawić odzież wierzchnią, następnie kierują się na I piętro, gdzie odbędzie się krótkie spotkanie. Uczniowie będą pisali konkurs w dwóch salach – na drzwiach sal oraz na drzwiach wejściowych do szkoły będą umieszczone listy imienne.

       Ze względu na sytuację pandemiczną opiekunowie uczniów nie będą wpuszczani na teren szkoły.

       Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową (podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna), dokument tożsamości (np. legitymację), a także nieścieralny długopis. Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

        

       Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik wraca bezpośrednio do szatni i opuszcza szkołę.

        

       Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu 1,5 m.

       Osoby przybyłe nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

        

       Nauczycieli pracujących w komisji konkursowej zapraszam na godz. 9.15 do sali 204.

        

       Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego:

       1. W terminie 2 dni od daty przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej weryfikuje prace uczestników.

       2. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego ogłasza wyniki konkursu.

       3. Wyniki są ogłaszane na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.

       4. Listy finalistów i laureatów konkursu są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

       5. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, powiadamia go o wynikach uzyskanych przez niego na stopniu wojewódzkim.

       6. Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

        

       Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

       A. Pogorzelska

        

       Informacja etap wojewodzki

     • III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego
      • III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

      • Drodzy Uczniowie!
       Ruszyła już - III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

       Realizacja III edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego to niesamowita okazja do tego, abyście Drodzy Uczniowie mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. To demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy uczeń Dziewiętnastki może zdecydować o części wydatków szkoły. Polega na tym, że Rada Rodziców oddaje do dyspozycji uczniów SP19 część swojego budżetu. Dzięki temu każdy z Was będzie mógł samodzielnie zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Projekt może zgłosić uczeń lub grupa uczniów SP19. Projekt musi służyć rozwojowi szkoły i dotyczyć modernizacji  infrastruktury szkoły, wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły. Jego szacunkowy koszt nie może przekraczać  4000 zł. Autor lub autorzy projektu mogą wybrać sobie opiekuna projektu, czyli nauczyciela lub rodzica który będzie im pomagał. Zgłoszenie projektu odbywa się na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 23 kwietnia 2021.  Formularz wysyłamy przez szkolny dziennik elektroniczny lub za pomocą platformy Microsoft Teams do koordynatora projektu.
       Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością i zaangażowaniem przy tworzeniu projektów Do oceny  merytorycznej i formalnej projektów zostanie powołana komisja do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Projekty zgodne z wymaganiami  merytorycznymi i formalnymi zostaną  zamieszczone na stronie internetowej szkoły aby były dostępne dla wszystkich uczniów. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w wyniku głosowania powszechnego wśród uczniów.

       Szkolny Budżet Partycypacyjny to niesamowita okazja do tego, abyście mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością  i zaangażowaniem przy  tworzeniu projektów. Jako koordynator projektu zachęcam Was do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

       Proszę również  o zapoznanie się z  harmonogramem SBP

       HARMONOGRAM SBP
       FORMULARZ ZGLOSZENIOWY


       Koordynator projektu SBP
       Adam Kućmierowski

     • Przed nami Wielkanoc.
      • Przed nami Wielkanoc.

      • Niech Zmartwychwstały Chrystus mocą i blaskiem swojej chwały dotknie naszych serc,
       opromieni naszą codzienność.
       Życzymy, by czas Triduum Paschalnego był czasem odrodzenia się w Jezusie Chrystusie.
       Niech wiara, nadzieja i miłość będą chlebem powszednim naszej codzienności.
       Radosnego Alleluja!

       Dyrekcja i  cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

        

       Wielkanoc 2021 r.

     • Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 18 marca 2021r.
      • Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 18 marca 2021r.

      •  

       Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej

       1. Od 22 marca do 11 kwietnia, uczniowie z klas I-III przechodzą na naukę w trybie zdalnym. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w miarę swoich możliwości, organizować będziemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Opieka w godz. 7.30 – 15.30, na wniosek rodzica, który należy przesłać do wychowawcy klasy (e-dziennik Librus), do dnia 19 marca 2021r. do godz. 10.00.
       2. Jeżeli wystąpią przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów, to zgodnie z przepisami nastąpi zawieszenie funkcjonowania zajęć.
       3. Stołówka szkolna jest nieczynna.
       4. Klasy sportowe, od 22 marca do 11 kwietnia, wszystkie zajęcia realizują z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
       5. Konsultacje dla uczniów klas ósmych, na terenie szkoły, pozostają na dotychczasowych zasadach.
   • brak danych