• Aktualności

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Koleżanki i Koledzy.

       1. W ramach  III edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego zostały zgłoszone następujące projekty:

       - Zielony korytarz - projekt klasy 7a z wychowawcą p. Moniką Grynczel.  

       - Kącik odpoczynku  na przerwach - projekt Patrycji Bełbot, uczennicy klasy 6e.

       - Ławeczki przy boisku szkolnym i  kosze na  segregowane odpadów -  projekt klasy 6e z wychowawcą p. Grażyną Kowalczuk.  

       2. Projekty Zielony korytarz  i Kącik odpoczynku na przerwach dotyczą zagospodarowania przestrzeni szkolnego korytarza wygodnymi siedziskami.

       3.Wszystkie zgłoszone projekty spełniły warunki określone w regulaminie SBP.

       4.Decyzją  Zespołu do Spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt zagospodarowania przestrzeni szkolnego korytarza wygodnymi siedziskami. Jako kolejny, o ile pozwolą na to  środki, projekt kl.6e.

       Gratulujemy autorom i dziękujemy za zaangażowanie przy tworzeniu projektów.  

       Zespół do Spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

     • Opłata za obiady - maj
      • Opłata za obiady - maj

      • Wpłata za obiady w maju wynosi:

       kl. IV- VII 3 dni x 3,30 = 9,90

        Kl. VIII  6 dni x  3,30 = 19,80

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie od 07.05 - 12.05.2021r

       PRZELEW za obiady należy wykonywać

       BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym  terminie !!!

       Kartki obiadowe  odbiera wychowawca klasy !!!                    

     • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
      • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

      • Z ogromną radością i dumą informujemy, iż zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Oto nasi laureaci i finaliści:

       Zofia Grela z kl. 8d -  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Jadwiga Grażyna Kowalczuk)

       Wojciech Marcinkiewicz z kl.7c - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Ewa Ostrowska)

       Szymon Chańko z kl. 8b - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Alicja Roszkowska)

       Antoni Jerzy Wielądek z 8b - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii

       (opiekun Magdalena Frąckiewcz-Łuczaj)

       Livia Leszczyński z kl. 8c – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun Jolanta Onoszko)

       Kacper Makarewicz z kl. 8b – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

       (opiekun Dorota Rybałtowska)

        

       Gratulujemy uczniom i ich opiekunom wspaniałych osiągnięć!

       Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratoria oświaty w naszym kraju są ważnym etapem w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu własnej przyszłości. Z jednej strony pozwalają zmierzyć się z zagadnieniami, których nie omawia się na lekcjach, a z drugiej zwycięstwo i zdobycie tytułu laureata czy finalisty daje sporo przywilejów.

       Przypomnijmy: każdy konkurs przedmiotowy rozpoczyna się od etapu szkolnego, potem najlepsi przechodzą do etapu rejonowego i wreszcie do etapu wojewódzkiego. Zwycięzcy tego ostatniego etapu są zwolnieni ze zdawania egzaminu końcowego z danego przedmiotu i mają dodatkowe punkty w ubieganiu się o przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej. Warto zmierzyć się z zadaniami konkursowymi nie tylko mając na uwadze te dodatkowe przywileje, ale przede wszystkim, żeby sprawdzić, na ile ma się predyspozycje w wybranym kierunku.

     • Opłata za obiady - maj
      • Opłata za obiady - maj

      • Wpłata za obiady  kl. 1-3

       pomniejszona o 6 dni żywieniowych niewykorzystane w marcu i bez: 4, 25, 26, 27.05.2021r. wynosi:

       Dzieci maj 10 dni x 3,30 = 33,00

       Nauczyciele maj 10 dni x 6,65 = 66,50 /zaprowiantowani 2 dni w kwietniu

       Nauczyciele maj 12 dni x 6,65 = 79,80 /zaprowiantowani 4 dni w kwietniu

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie od 30.04 do 04.05.2021r.

       PRZELEW za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym terminie

       Kartki obiadowe  odbiera wychowawca klasy !!!

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Informujemy, że w dniu 10 maja zbierze się Zespół ds. Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w celu weryfikacji zgłoszonych projektów. W tym samym dniu zostanie również ogłoszona lista projektów dopuszczonych do etapu głosowania.

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Drodzy Uczniowie!

       Jeszcze do jutra czekamy na wnioski w ramach Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego.

       Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć projekty  zrealizowane  w dwóch poprzednich edycjach. To właśnie dzięki Waszym projektom w tzw. „Sali zabawach” pojawił się sprzęt do ćwiczeń i telewizor z dostępem do Internetu, z którego będziecie mogli korzystać po  powrocie do nauki stacjonarnej.

       Czekamy na kolejne ciekawe projekty.

     • 22 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
      • 22 KWIETNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

      • W dniu 22 kwietnia obchodzimy jak co roku Międzynarodowy Dzień Ziemi, w tym roku przypada on w najbliższy czwartek. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię” i w naszej szkole całość towarzyszących temu inicjatyw będzie trwała od poniedziałku 19.04 do piątku 23.04. 21r. W porównaniu do poprzednich lat, nasze działania i towarzyszące Dniu Ziemi akcje i inicjatywy, z powodu pandemii koronowirusa muszą się przenieść do świata wirtualnego. Dlatego też na facebooku szkoły codziennie pojawiać się będą nowe wyzwania, które warto śledzić i podejmować, gdyż efekty Waszych zmagań na pewno zostaną docenione nie tylko przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

       PAMIĘTAJ!!! ZAWSZE WARTO BYĆ EKO I DBAĆ O NASZĄ WSPANIAŁĄ PLANETĘ. ONA NIE JEST DANA NAM LUDZIOM  NA WYŁĄCZNOŚC!!!

       DLA CHĘTNYCH:

       LINK DO EKO-KONKURSU, który będzie aktywny we środę 21.04.21r od godz. 8.00 do 16.00

       https://www.testportal.pl/test.html?t=viA8psZtAivn

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Drodzy Uczniowie!
       Przypominamy, że do 23 kwietnia można zgłaszać swoje projekty do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. W tym roku nie ma ograniczeń tematycznych, ogranicza Was jedynie Wasza wyobraźnia. Liczymy na Waszą kreatywność. 

       Zgłoszenia składamy do p. Adama Kućmierowskiego.
       Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału i konsultacji na platformie Microsoft Teams;
       20 kwiecień (wtorek)  - w godzinach 15:00 -16:00
       22 kwiecień (czwartek) -  w godzinach 15:00 -16:00

     • KANGUR MATEMATYCZNY
      • KANGUR MATEMATYCZNY

      • Konkurs „KANGUR  MATEMATYCZNY” odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 9.00 w SP 19.

       Obowiązuje zmiana obuwia.

       Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą do szkoły o godz. 8.45.

       Ze sobą przynoszą: długopis z czarnym wkładem, przybory matematyczne, kalendarzyk oraz nożyczki.

       Test piszą 60 minut.

       W uzasadnionych przypadkach (kwarantanna, choroba) jest możliwość pisania testu zdalnie. Należy wówczas powiadomić koordynatora (p. Ewę Mirończuk) o zaistniałej sytuacji najpóźniej dzień przed konkursem (tzn. 21 kwietnia 2021r.) w celu otrzymania kodu do zadań i karty odpowiedzi.

       Uczniowie piszący zdalnie nie są brani pod uwagę przy przydzielaniu nagród. Otrzymują tylko upominki.

       Szkolny koordynator

       Ewa Mirończuk

     • Wojewódzki Konkurs Geograficzny
      • Wojewódzki Konkurs Geograficzny

      • Wojewódzki Konkurs Geograficzny.

       W dniu 15.04.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku odbędzie się etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

       Uczniowie bez opiekunów wchodzą do szkoły o godz. 9.30 i kierują się na dół do szatni – sala 001, gdzie będą mogli zostawić odzież wierzchnią, następnie kierują się na I piętro, gdzie odbędzie się krótkie spotkanie. Uczniowie będą pisali konkurs w dwóch salach – na drzwiach sal oraz na drzwiach wejściowych do szkoły będą umieszczone listy imienne.

       Ze względu na sytuację pandemiczną opiekunowie uczniów nie będą wpuszczani na teren szkoły.

       Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową (podpisaną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza oraz przez rodzica/prawnego opiekuna), dokument tożsamości (np. legitymację), a także nieścieralny długopis. Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

        

       Po zakończeniu wykonywania zadań każdy uczestnik wraca bezpośrednio do szatni i opuszcza szkołę.

        

       Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu 1,5 m.

       Osoby przybyłe nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

        

       Nauczycieli pracujących w komisji konkursowej zapraszam na godz. 9.15 do sali 204.

        

       Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego:

       1. W terminie 2 dni od daty przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej weryfikuje prace uczestników.

       2. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego ogłasza wyniki konkursu.

       3. Wyniki są ogłaszane na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji konkursowej.

       4. Listy finalistów i laureatów konkursu są publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

       5. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, powiadamia go o wynikach uzyskanych przez niego na stopniu wojewódzkim.

       6. Informacje dotyczące wglądów do prac zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z wynikami.

        

       Przewodnicząca Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

       A. Pogorzelska

        

       Informacja etap wojewodzki

   • brak danych