• Aktualności

      • 15 czerwca - Święto Szkoły

      • Drodzy!
       Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami święta naszej Szkoły ogłaszamy CHALLENGE!
       I zapraszamy całą społeczność szkolną do wspólnej zabawy!
       - klasy I-III: napis Mieszko I lub SP 19 z dowolnych materiałów
       - klasy IV-VIII: żywe obrazy z epoki Piastów
       - WSZYSCY: wirtualne torty z życzeniami

       Efekty swoich prac załączajcie na specjalnie stworzony Padlet: https://cutt.ly/Gur8Vxk

       Chętnie zobaczymy też zdjęcia Waszych dzieł na Facebooku szkoły, np. jako komentarz pod postem z plakatem promującym to wydarzenie.

       Hasło, które w tym roku nam przyświeca to: Osobno, ale razem!

       Do wirtualnego zobaczenia!
       15 czerwca! Zabawa trwa cały dzień, całą noc! :)

      • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

      • 12 czerwca 2020 r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z brakiem zgłoszeń, w tym dniu w szkoła nie prowadzi zajęć opiekuńczych.


       16, 17 i 18 czerwca 2020 r. to dni, w których uczniowie klas ósmych piszą egzamin ósmoklasisty. Dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach odbywają się jedynie zajęcia opiekuńcze. Opieką objęci są uczniowie, których rodzice zadeklarowali taką potrzebę i informację przekazali do wychowawcy klasy, do 15 czerwca 2020r. ( jeżeli dziecko dotychczas nie korzystało z opieki obowiązuje oświadczenie, zgodnie z przyjętymi procedurami).

      • ZWROT PODRĘCZNIKÓW

      • Procedura zwrotu podręczników szkolnych.

       Kochani uczniowie, drodzy rodzice!

       W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych.

       Podręczniki należy oddać w wyznaczonych terminach – mogą to zrobić uczniowie lub ich rodzice.

       Daty oddawania podręczników:

       • Klasy I, II, III oraz IV i VII – zwracają podręczniku we wrześniu.

       • Klasy VIII – 8.06.2020 (poniedziałek) od 8.00 do 16.00

       • Klasy VI – 9.06.2020 (wtorek) od 9.00 do 16.00

       • Klasy V – 10.06.2020 (środa) od 9.00 do 16.00

       Wyjątek stanowią ci uczniowie, którzy opuszczają mury szkoły – wówczas prosimy o zwrot podręczników we wspomnianych terminach.

       Obowiązkowo do pakietów zwracanych podręczników prosimy dołączyć kartkę z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz spis zwracanych podręczników z zapisaną SYGNATURĄ (Numer znajduje się na pierwszych stronach podręcznika).

       Podręczniki będą przyjmowane w szatni SP 19. Wchodząc do szkoły należy mieć maseczkę i obowiązkowo zdezynfekować ręce.

       Bardzo dziękujemy za współpracę!

      • Rekrutacja uzupełniająca dzieci do klas pierwszych na 2020/2021

      • SKŁADANIE WNIOSKÓW

       W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO KLAS PIERWSZYCH

       ROZPOCZNIE SIĘ OD 1 CZERWCA 2020 ROKU

       I POTRWA DO 8 CZERWCA 2020 ROKU DO GODZ. 15.00

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

        

       Najważniejsze informacje zawarte są na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

       https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

                                                                                                                                      

       Rodzice mogą wypełniać wnioski elektronicznie. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

      • Komunikat

      • Szanowni Państwo,

       informujemy, iż z użytkowania wyłączone są:

       • szkolny plac zabaw;
       • siedziska/krzesełka przy placu zabaw;
       • szkolny parking rowerowy.

       Wejście do szkoły obwarowane jest reżimem sanitarnym.

       Wejście do szkoły należy sygnalizować dzwonkiem.

       Drzwi wiatrołapu są otwarte, w wiatrołapie wystawiona jest skrzynia korespondencyjna, do której mogą Państwo wrzucić dokument/korespondencje. W wiatrołapie może przebywać tylko jedna osoba (wyjątek: rodzic z dzieckiem wchodzącym na zajęcia).

       Kolejne drzwi wejściowe na teren szkoły są zamknięte. Otwiera je pracownik szkoły. Na teren szkoły wpuszczani są jedynie pracownicy i uczniowie, których rodzice/opiekunowie dostarczyli stosowne dokumenty.

      • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku o zasadach funkcjonowania placówki w okresie pandemii Covid-19 od dnia 25 maja 2020.

      • Zgodnie z pismem EDU-I.4424.350.2020, z dn. 20 maja 2020 r. podajemy do wiadomości i stosowania procedury przesłane przez Prezydenta Miasta Białegostoku (Zarządzenie nr 448/2020 Prezydenta Miasta Białegostoku).

       Jednocześnie informujemy, iż anulowane są procedury zamieszczone w e-dzienniku przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszaka I w Białymstoku.

       Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku w okresie pandemii Covid-19 Procedura.pdf

       Załącznik 1_Deklaracja uczęszczania ucznia klasy I-III do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 Zal._1.pdf

       Załącznik 2_Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 na konsultacje z nauczycielami Zal._2.pdf

       Załącznik 3_Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły podstawowej w okresie pandemii COVID-19 na zajęcia rewalidacyjne/rewalidacyjno-wychowawcze* zal._3.pdf

       * Rodziców, którzy zgłosili swoje dzieci na zajęcia prosimy o wypełnienie i złożenie nowych deklaracji, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku.

       WAŻNE:

       • Informujemy, że stołówka szkolna jest nieczynna do końca roku szkolnego. Do 31 maja 2020r.  nastąpi zwrot wpłat za obiady łącznie z odpisami.
       • Biblioteka szkolna jest nieczynna do odwołania. Procedura zwrotu książek i podręczników zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w e-dzienniku Librus (ogłoszenia oraz pliki szkoły).
       • Plac zabaw przy szkole jest nieczynny do odwołania.
      • Sukcesy naszych uczniów

      • Mamy ogromną przyjemność poinformować, że dwoje uczniów naszej szkoły zostało laueratami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX.

       Michał Kawałko zdobył II miejsce w kategorii klas szóstych, Natalia Szoka III miejsce w Polsce w kategorii klas ósmych.

       GRATULUJEMY!

       Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Zapraszamy do udziału w konkursie FOX w przyszłym roku szkolnym.

     • Wywieś flagę
      • Wywieś flagę

      • W tych trudnych czasach pokaż, że jesteś patriotą.

       Udekoruj okno, balkon, taras, wywieś flagę, zrób zdjęcie, umieść je na padlecie:

       https://liblink.pl/fn3K1qVv4s

       Możesz stworzyć też  mem związany z majowymi świętami ( Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja ) - tu trzeba zadbać o powagę, sens i dobry smak.

       Powodzenia!!!

     • Życzenia Bohaterom
      • Życzenia Bohaterom

      • Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka - strażakom, żołnierzom, pilotom, pracownikom Parku i ochotnikom zaangażowanym całym sercem w akcję gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego, za Ich ogromne poświęcenie i pełen zapału wysiłek w ratowaniu naszej wyjątkowej przyrody - roślin, ptaków i zwierząt - składamy serdeczne podziękowania i uznania wraz z Najlepszymi Życzeniami wszelkiej pomyślności i opieki Św.Floriana - Grono Nauczycielskie i Społeczność Uczniowska SP 19 w Białymstoku.

   • brak danych