• Aktualności

     • Dzień Otwarty
      • Dzień Otwarty

      • Dziękujemy Rodzicom i przyszłym uczniom za liczne odwiedziny w SP19. Dzień otwarty obfitował w wiele atrakcji, był okazją do poznania szkoły i nauczycieli, poczucia atmosfery panującej w naszej szkole.

     • Nabór do klasy IV sportowej
      • Nabór do klasy IV sportowej

      • NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO IV KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKA - TENIS STOŁOWY

       ● 27 lutego – 6 marca 2023 r. do godz. 15:00 – złożenie wniosku

       ● 8 – 10 marca 2023 r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, stanowiący warunek przyjęcia do oddziału sportowego

       ● urodziłeś/łaś się w 2013 roku lub jesteś młodszy/a - zapraszamy

       ● lubisz współpracować w grupie? - ta klasa jest dla Ciebie

       Szczegółowe informacje, terminy i zasady dostępne są na stronie Urzędu Miasta w zakładce dla Mieszkańców: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

     • NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI I TENISA STOŁOWEGO
      • NABÓR DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI I TENISA STOŁOWEGO

      • W dniach 27.02. 2023 do 06.03. 2023 do godziny 15.00 odbywać się będzie rekrutacja do IV  klasy sportowej o profilu koszykówka i tenisa stołowego.

       Wniosek należy wypełnić na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w formie elektronicznej.

       • Klasy sportowe w naszej szkole to tradycja.
       • Zajęcia w klasach sportowych prowadzone będą przez profesjonalnie przygotowanych nauczycieli posiadających uprawnienia instruktorskie/trenerskie o specjalności koszykówka i tenisa stołowego.
       • Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w następującym wymiarze godzinowym – szkolenie sportowe w zakresie koszykówki i tenisa stołowego – 6 godzin dla każdej dyscypliny. Podstawa programowa - 4 godziny.
       • Klasy sportowe prowadzone są we współpracy z Akademią Koszykówki „MŁODE ŻUBRY” Białystok i klubem MKS „Batory 18” Białystok – koszykówka oraz UKS DOJLIDY BIAŁYSTOK – tenis stołowy.
       •  Uczniowie klas sportowych są reprezentantami naszej szkoły, miasta i województwa w wielu imprezach sportowych.
       • Reprezentanci naszej drużyny powoływani są do kadry juniorów województwa podlaskiego w koszykówce.

       WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS III, PRAGNĄCYCH ROZPOCZĄĆ PRZYGODĘ                   

       Z KOSZYKÓWKĄ LUB TENISEM STOŁOWYM  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

        

       HARMONOGRAM REKRUTACJI DO CZWARTEJ KLASY SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI I TENISA STOŁOWEGO

       NA ROK SZKOLNY 2023/2024

        

       od 27 lutego do 6 marca 2023 roku do godz. 15.00 - składanie wniosków przez rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie do klasy IV sportowej. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z użyciem systemu informatycznego na stronie Urzędu Miejskiego od 27.02.2023r.

       09 marca 2023 o godzinie 9.00 w szkole SP 19 na sali gimnastycznej będą przeprowadzone próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej. Uczestnik testów powinien mieć strój sportowy oraz obuwie sportowe. Przed testem lub na test należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do klasy sportowej

       13 marca 2023 roku - o godz. 15.00 podanie listy kandydatów do klasy czwartej sportowej, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

       do 27 czerwca 2023 roku do godz. 15.00 - dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły

       do 28 czerwca 2023r. do godz. 10.00 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do klasy sportowej

       29 czerwca 2023r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

       do 3 lipca 2023 roku do godz. 15.00 -dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa

       4 lipca 2023 o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     • Pomagamy, bo kochamy
      • Pomagamy, bo kochamy

      • Kiermasz walentynkowy pod hasłem ,,Pomagamy, bo kochamy” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zebraliśmy kwotę 1016 zł, która zostanie przekazana na operację Julii Jaroma. Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu ww. kwoty. Szczególnie podziękowania kierujemy w stronę rodziców z klasy Ia, którzy zorganizowali dla wszystkich loterię fantową i ufundowali atrakcyjne nagrody.

     • Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
      • Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

      • ,,Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."

       James Madison

       Nasi Uczniowie, którzy przystąpili do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych wiedzą, że umiejętność stawiania sobie wysokich celów jest okupione ciężką pracą, poświęceniem i determinacją.

       Nie bez znaczenia jest też wsparcie Rodziców i Nauczycieli. Mimo, iż niejednokrotnie to nauczyciele zainspirowali uczniów i zarazili ich swoją pasją, to jednak przed próbą uczeń zostaje sam ze swoją wypracowaną wiedzą.

       Tytuły laureata otrzymali:

       Melania Siembida - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, opiekunowie: p. Katarzyna Kozłowska, p. Ewa Kulisiewicz

       Julia Chrzczonowicz - Wojewódzki Konkurs Matematyczny, opiekun: p. Jolanta Kalinowska

       Marcin Chiliński - Wojewódzki Konkurs Matematyczny, opiekun: p. Jolanta Kalinowska

       GRATULUJEMY UCZNIOM I ICH OPIEKUNOM.

       ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW.

     • Szkolna Liga Ortograficzna
      • Szkolna Liga Ortograficzna

      • MISTRZOWIE ORTOGRAFII

       Zwycięzcy ligi styczniowej

       4a       

       Aurelia Kulczak

       Oliwia Iwaniuk

       Rowgało Julian

       5a

       Natalia Kamińska

       Anna Sosnowska 

       Magdalena Rybak

       Leończuk Natalia

       Dołkin Tomasz 

       Luiza Niemyjska

       5b

       Oliwia Kauzowicz

       Mateusz Sidoruk 

       5c

       Michał Nowaszewski

       Urszula Romańska

       6a

       Pola Wójcik

       Luiza Chaniewska

       Szymon Gawryluk 

       Filip Kuźma 

       Lena Mogilewska

       Natalia Wysocka

       6b

       Mateusz Gruntowicz

       Natalia Kulik

       Urszula Wysocka

       6c

       Agata Funkowska

       Damian Jurczak

       Patrycja Kowalczyk

       Szymon Krupkowski

       Radosław Łapiński

       Przemysław Olszewski

       Ewa Szotko

       6d

       Jarosław 

       Tomalak

       7a

       Igor Bronakowski

       Krystian Fiedorczuk

       Oscar Szczęsny

       Paweł Średziński

       7b

       Takarczuk Wiktar

       Zuzanna Zarychta 

       8a

       Michalina Kalinowska

       Julia

       Komarewska Sandra

       Michałowska 

       Hanna Grela

       Gierdowicz Blanka 

       8b

       Wiktoria Gutowska

       Melania Siembida

       Dominika Słabińska

       Helena Szoka

       Wiktoria Gutowska

       Filip Wądołowski

       Mateusz Bućko 

       Kamil Koratkiewicz 

       Paweł Nowaszewski 

       Michał Salmanowicz 

       8c

       Weronika Chilińska

       Natalia Mickiewicz

       8d

       Martyna Augustyńczyk

       Karolina Paszkiewicz

       8e

       Emilia Kozłowska 

        

       Oto nowa lista zwrotów i wyrażeń:

       Szkolna Liga Ortograficzna - Luty

        

     • Kiermasz Walentynkowy
      • Kiermasz Walentynkowy

      • Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców i pracowników szkoły na kiermasz walentynkowy, który odbędzie się w dniach 8 -14 lutego. Dochód ze sprzedaży przeznaczymy na operację Julii Jaromy. Organizatorzy już przygotowują stoisko i pocztę walentynkową.

    • brak danych