• Aktualności

     • Konkurs Synapsik MEN 2022
      • Konkurs Synapsik MEN 2022

      • Jak co roku uczniowie klas młodszych brali udział w ogólnopolskim konkursie Synapsik MEN organizowanym przez Wydawnictwo Synapsa. 43 dzieci przystąpiło do XV edycji konkursu, w tym  13 uczniów z klas pierwszych. Uczestnicy zmagali się z serią pytań testowych z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego. Osiągnęli bardzo dobre wyniki. 

       Dyplom laureata otrzymali:
       Antoni Trykoszko – kl. 1a
       Julia Kamińska – kl. 1c
       Katarzyna Piszcz – kl. 1c
       Urszula Szotko – kl. 1c
       Hubert Jurczenko – kl. 3a
       Tomasz Szermiński – kl. 3a
       Szymon Średziński – kl. 3a

       Wszyscy uczniowie, niezależnie od wyniku, dostali imienny dyplom uczestnictwa w konkursie oraz dwustronne zakładki edukacyjne. Szkoła uzyskała certyfikat udziału w ogólnopolskim konkursie.

       Gratuluję serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu.
       Zapraszam do udziału w kolejnych edycjach.
       Koordynator konkursu Synapsik MEN
       Elżbieta Łoś

     • Uroczyste zakończenie roku klas 3
      • Uroczyste zakończenie roku klas 3

      • Zakończenie roku szkolnego – to ważny moment w życiu każdej szkoły. Przed uczniem zamykają się drzwi jednej klasy - otwierają następnej, a uczniowie klas III zakończyli pewien etap w życiu, "pierwszy etap edukacji." 

     • Pożegnanie klas ósmych
      • Pożegnanie klas ósmych

      • Uczniowie klas ósmych pożegnali dziś naszą szkołę, spotkali się z tymi którzy zabiegali o to, by wyrośli na ludzi mądrych i odpowiedzialnych, umiejących ofiarować swoje serce innym. Spędzili razem 8 lat.Tu przeżywali radości, sukcesy i smutki. Tu znaleźli przyjaciół i wspólnie poznawali otaczający świat. Każdy z nich pozostawił w tej szkole cząstkę siebie…

     • Święto Szkoły
      • Święto Szkoły

      • Oprócz części oficjalnej, tego dnia cieszyliśmy się śniadaniem u Mieszka, piknikami, jarmarkami oraz wieloma innymi atrakcjami.

     • Czytanie jest w modzie
      • Czytanie jest w modzie

      • Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”

       7. edycja „Czytelnika się urzeka”

        

       W 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” edycja „Czytelnika się urzeka”, organizowanego przez bibliotekę szkolną wzięło udział 45 uczestników z całej Polski. Filmiki z nagraniem czytania fragmentów książki Antoine'a de Saint-Exupéry’ego „Mały ksiażę” wstawiane były na konkursowej stronie faceboka:

       https://www.facebook.com/profile.php?id=100078224352845

       Konkurs został objęty Honorowym Patronatem przez Wojewodę Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, Ksiażnicę Podlaską, Radio Białystok, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o/Białystok, Salon Optyczny FEELMAN.

       2 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 na Teamsach spotkało się nasze szacowne jury:

       prof. dr hab. Dariusz Kulesza - polski filolog, literaturoznawca, dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny i dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

       Iza Serafin - dziennikarka Radia Białystok

       Elżbieta Tomaszuk - kierownik Filii nr 7 Książnicy Podlaskiej

       Magdalena Kraszewska - pracownik Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, konsultant ds. edukacji artystycznej i promocji czytelnictwa

       Po burzliwych, aczkolwiek nadzwyczaj sympatycznych obradach, jury wydało werdykt. Oto laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Głośnego Czytania "Czytanie jest w modzie" 7. edycja "Czytelnika się urzeka", którzy urzekli naszych jurorów:

       I miejsce:

       Nikodem Adamski - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

       II miejsce:

       Zofia Mońka - Szkoła Podstawowa nr 2 im. kard. S. Wyszyńskiego w Imielinie

       III miejsce:

       Bartosz Liziniewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach

       Jurorzy przyznali również 5 równorzędnych wyróżnień:

       Andżelika Chodziutko - Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku

       Antoni Filipiak - Szkoła Podstawowa nr 222 im. J. Brzechwy w Warszawie

       Julia Kalenik - Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

       Wiktoria Kazimierska - Szkoła Podstawowa nr 47 im. R. Schumana w Warszawie

       Kinga Mały - Szkoła Podstawowa nr 59 im. B. Krzywoustego w Szczecinie

       Gratulujemy serdecznie laureatom, ale nie tylko. Ogromne gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursów i ich opiekunów!!!! Zrobiliście naprawdę kawał dobrej roboty. Jury miało bardzo trudny wybór.

       Nagrody laureatom i osobom wyróżnionym ufundował Urząd Miejski w Białymstoku, Ksiażnica Podlaska, Salon optyczny FEELMAN i Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.

       Zapraszamy do udziału w 8. edycji naszego konkursu w przyszłym roku szkolnym.

     • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI
      • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU KOSZYKÓWKI

       • w dniach 01.08 – 04.08 do godziny 15.00 należy złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego na stronie Urzędu Miasta.

       • 08.08.2022r. o godzinie 10.00 na sali gimnastycznej rozpocznie się test sprawnościowy. Na test należy przyjść w stroju sportowym

       Do sekretariatu szkoły należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań oraz inne niezbędne dokumenty.

       • do 09.08.2022r. do godz. 15,00 zostanie podane do publicznej widomości lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

       • do 12,08.2022r. dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV, lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły

       • do 19.08.2022r do godz. 10.00 weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy sportowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów przez kandydata

       • 23.08.2022r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy sportowej i niezakwalifikowanych

       • 26,08,2022r. o godz. 15,00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klasy sportowej i nieprzyjętych

        Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do IV klasy sportowej znajdują się na stronie :

       https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

        

       • 5 lipca 2022 o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, którzy przystąpili do rekrutacji w pierwszym naborze

     • Dzień Dziecka
      • Dzień Dziecka

      • Dzisiaj w SP 19 świętowaliśmy finał projektu #szkolnybudżetpartcypacyjny, w ramach którego został zrealizowany festyn z okazji Miedzynarodowego Dnia Dziecka. Dziękujemy grupie projektowej, która przez rok pracowała i zapewniła świetną zabawę całej szkole.

    • brak danych