• Aktualności

     • „WIELKIE SERCA WSZYSCY MAMY, ZAWSZE CHETNIE POMAGAMY”
      • „WIELKIE SERCA WSZYSCY MAMY, ZAWSZE CHETNIE POMAGAMY”

      • 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Wolontariusza, który stanowi okazję do zwrócenia uwagi na szczególną rolę wolontariatu i osoby WOLONTARIUSZA.

       Samo słowo „wolontariusz”, czyli łaciński voluntarius, oznacza dobrowolny, ochotniczy. Zaangażowanie wolontariusza jest zatem dobrowolne i wynika z jego woli, a nie z jakiś norm czy nakazów. Może być to działanie indywidualne lub aktywność profesjonalnie zorganizowana w ramach grupy. Podstawową cechą, która różni wolontariusza od pracownika otrzymującego wynagrodzenie, jest motywacja wolna od zarabiania pieniędzy. Bo wolontariat to jedna z najbardziej szlachetnych postaw człowieka. To służba dla dobra innych, zatroskanie o los bliźniego, praca na rzecz najbardziej potrzebujących. To jakby dar z siebie. Dziś ktoś taki najczęściej jest określany jako altruista albo po prostu społecznik. Oddaje swój czas zupełnie obcym ludziom, bo nie wystarcza mu pomaganie rodzinie, sąsiadom i znajomym.

       Z tej okazji w naszej szkole również w specjalny sposób chcieliśmy promować postawę wolontariusza wśród uczniów. Były pogadanki w klasach, mnóstwo zabawy podczas przerw międzylekcyjnych, duża dawka uśmiechu, radości... no i oczywiście kiermasz słodkości. Stworzyliśmy też krótki filmik z naszym przesłaniem: …WARTO POMAGAĆ INNYM, BO DOBRO ZAWSZE WRACA.

       Wszystkim wolontariuszom naszej szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia. Składamy także podziękowania za uśmiech, wielką życzliwość, otwartość, wyrozumiałość i wytrwałość w niesieniu pomocy.

     • ABC wolontariatu w szkole
      • ABC wolontariatu w szkole

      • Wielu z nas myśląc o wolontariacie, przypomina sobie zapewne, jak niedawno na ulicy został poproszony o wrzucenie datku do puszki. Nie jest to oczywiście złe skojarzenie - zbiórki publiczne to działania, w które często angażuje się wolontariuszy. Nie wyczerpuje ono jednak tematu nieodpłatnej, bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.

       Dziś nasi młodzi Wolontariusze z SP19 mieli okazję pracować wraz z przedstawicielami Korpusu Solidarności na warsztatach, podczas których szukaliśmy nowych pomysłów i inspiracji do pomagania innym. Szkolenie to miało na celu rozwijanie wiedzy i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu. Podczas wspólnej pracy uczestnicy poznawali rodzaje i formy wolontariatu, obszary, w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy z organizacjami. Ponadto, zdobywali wiedzę na temat: zalet i korzyści płynących z podejmowania działań wolontarystycznych; systemu motywacji oraz budowania pozytywnych relacji w zespołach wolontarystycznych; planowania indywidualnej ścieżki rozwoju.

     • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
      • PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

      • CZYM JEST PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA? – CZYLI PRAKTYCZNY WARSZTAT W WYKONANIU NAUCZYCIELI EDB

       Pierwsza pomoc przedmedyczna – jest to zespół czynności podejmowanych przez świadków zdarzenia na miejscu zdarzenia, w którym występuje bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanego. Pierwszej pomocy udzielamy z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków opatrunkowych. Czas udzielania pierwszej pomocy trwa od momentu zaobserwowania zagrożenia dla życia i zdrowia, do momentu przekazania poszkodowanego służbom ratowniczym. Kluczowym elementem związanym z udzielaniem pomocy jest wezwanie pomocy!

       Do udzielania pierwszej pomocy jest zobowiązana każda osoba, która zauważy niebezpieczeństwo. Paragraf § 20. 2 informuje o tym, iż wszyscy pracownicy szkoły podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten ciążył do tej pory tylko na nauczycielach. W chwili obecnej, każda osoba ze społeczności szkoły odpowiedzialna jest za podjęcie działań ratujących zdrowie i życie innych, dlatego w SP19 wykwalifikowani do tego nauczyciele EDB  pokazują, trenują, instruują jak udzielać takiej pomocy.

       Najważniejszymi elementami takiej pomocy jest rozpoznanie zagrożenia, ocena stanu poszkodowanego, rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia, wezwanie pomocy medycznej oraz prowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

    • brak danych