• Aktualności

     • Ósmoklasiści - trzymamy kciuki!!!
      • Ósmoklasiści - trzymamy kciuki!!!

      • Drodzy Uczniowie klas ósmych

       Przed Wami trudne trzy dni egzaminów. To najważniejszy moment w Waszej dotychczasowej edukacji.

       Życzymy Wam dużo optymizmu i wiary we własne siły. Niech uzyskane wyniki będą  jak najwyższe i dadzą Wam możliwość realizowania życiowych planów i marzeń w nowych szkołach.

       Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

       Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

       Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

     • Egzamin ósmoklasisty
      • Egzamin ósmoklasisty

      • Opieka świetlicowawa w terminie 25 - 27 maja 2021 r.

       W dniach od 25.05.2021 r. (wtorek) do 27.05.2021 r. (czwartek), w związku z egzaminem klas ósmych klasy I – VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach świetlica szkolna pełni dyżur dla uczniów klas I - III potrzebujących opieki.

     • Opłata za obiady - czerwiec
      • Opłata za obiady - czerwiec

      • Wpłata za obiady w czerwcu wynosi :

       kl. I – VIII 16 dni x 3,30 = 52,80

       nauczyciel 16 dni x 6,65 = 106,40

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie  od 24.05 – 28.05.2021r.

       PRZELEW za obiady należy wykonywać BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym terminie !!!

       Kartki obiadowe odbiera wychowawca klasy !!!

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny
      • Szkolny Budżet Partycypacyjny

      • Koleżanki i Koledzy.

       1. W ramach  III edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego zostały zgłoszone następujące projekty:

       - Zielony korytarz - projekt klasy 7a z wychowawcą p. Moniką Grynczel.  

       - Kącik odpoczynku  na przerwach - projekt Patrycji Bełbot, uczennicy klasy 6e.

       - Ławeczki przy boisku szkolnym i  kosze na  segregowane odpadów -  projekt klasy 6e z wychowawcą p. Grażyną Kowalczuk.  

       2. Projekty Zielony korytarz  i Kącik odpoczynku na przerwach dotyczą zagospodarowania przestrzeni szkolnego korytarza wygodnymi siedziskami.

       3.Wszystkie zgłoszone projekty spełniły warunki określone w regulaminie SBP.

       4.Decyzją  Zespołu do Spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt zagospodarowania przestrzeni szkolnego korytarza wygodnymi siedziskami. Jako kolejny, o ile pozwolą na to  środki, projekt kl.6e.

       Gratulujemy autorom i dziękujemy za zaangażowanie przy tworzeniu projektów.  

       Zespół do Spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

     • Opłata za obiady - maj
      • Opłata za obiady - maj

      • Wpłata za obiady w maju wynosi:

       kl. IV- VII 3 dni x 3,30 = 9,90

        Kl. VIII  6 dni x  3,30 = 19,80

       Wpłaty  należy dokonać na konto

       22 1240 5211 1111 0010 3556 9870

       w terminie od 07.05 - 12.05.2021r

       PRZELEW za obiady należy wykonywać

       BEZWZGLĘDNIE w wyznaczonym  terminie !!!

       Kartki obiadowe  odbiera wychowawca klasy !!!                    

     • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
      • LAUREACI I FINALIŚCI WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

      • Z ogromną radością i dumą informujemy, iż zakończyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Oto nasi laureaci i finaliści:

       Zofia Grela z kl. 8d -  Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Jadwiga Grażyna Kowalczuk)

       Wojciech Marcinkiewicz z kl.7c - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Ewa Ostrowska)

       Szymon Chańko z kl. 8b - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (opiekun Alicja Roszkowska)

       Antoni Jerzy Wielądek z 8b - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii

       (opiekun Magdalena Frąckiewcz-Łuczaj)

       Livia Leszczyński z kl. 8c – Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego (opiekun Jolanta Onoszko)

       Kacper Makarewicz z kl. 8b – Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

       (opiekun Dorota Rybałtowska)

        

       Gratulujemy uczniom i ich opiekunom wspaniałych osiągnięć!

       Konkursy przedmiotowe organizowane przez kuratoria oświaty w naszym kraju są ważnym etapem w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu własnej przyszłości. Z jednej strony pozwalają zmierzyć się z zagadnieniami, których nie omawia się na lekcjach, a z drugiej zwycięstwo i zdobycie tytułu laureata czy finalisty daje sporo przywilejów.

       Przypomnijmy: każdy konkurs przedmiotowy rozpoczyna się od etapu szkolnego, potem najlepsi przechodzą do etapu rejonowego i wreszcie do etapu wojewódzkiego. Zwycięzcy tego ostatniego etapu są zwolnieni ze zdawania egzaminu końcowego z danego przedmiotu i mają dodatkowe punkty w ubieganiu się o przyjęcie do wymarzonej szkoły średniej. Warto zmierzyć się z zadaniami konkursowymi nie tylko mając na uwadze te dodatkowe przywileje, ale przede wszystkim, żeby sprawdzić, na ile ma się predyspozycje w wybranym kierunku.

    • brak danych