• Aktualności

     • III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego
      • III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

      • Drodzy Uczniowie!
       Ruszyła już - III edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

       Realizacja III edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego to niesamowita okazja do tego, abyście Drodzy Uczniowie mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. To demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każdy uczeń Dziewiętnastki może zdecydować o części wydatków szkoły. Polega na tym, że Rada Rodziców oddaje do dyspozycji uczniów SP19 część swojego budżetu. Dzięki temu każdy z Was będzie mógł samodzielnie zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Projekt może zgłosić uczeń lub grupa uczniów SP19. Projekt musi służyć rozwojowi szkoły i dotyczyć modernizacji  infrastruktury szkoły, wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły. Jego szacunkowy koszt nie może przekraczać  4000 zł. Autor lub autorzy projektu mogą wybrać sobie opiekuna projektu, czyli nauczyciela lub rodzica który będzie im pomagał. Zgłoszenie projektu odbywa się na załączonym formularzu zgłoszeniowym do dnia 23 kwietnia 2021.  Formularz wysyłamy przez szkolny dziennik elektroniczny lub za pomocą platformy Microsoft Teams do koordynatora projektu.
       Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością i zaangażowaniem przy tworzeniu projektów Do oceny  merytorycznej i formalnej projektów zostanie powołana komisja do spraw Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. Projekty zgodne z wymaganiami  merytorycznymi i formalnymi zostaną  zamieszczone na stronie internetowej szkoły aby były dostępne dla wszystkich uczniów. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony w wyniku głosowania powszechnego wśród uczniów.

       Szkolny Budżet Partycypacyjny to niesamowita okazja do tego, abyście mieli realny wpływ na przyszłość naszej szkoły. Z pewnością wykażecie się dużą kreatywnością  i zaangażowaniem przy  tworzeniu projektów. Jako koordynator projektu zachęcam Was do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.

       Proszę również  o zapoznanie się z  harmonogramem SBP

       HARMONOGRAM SBP
       FORMULARZ ZGLOSZENIOWY


       Koordynator projektu SBP
       Adam Kućmierowski

     • Przed nami Wielkanoc.
      • Przed nami Wielkanoc.

      • Niech Zmartwychwstały Chrystus mocą i blaskiem swojej chwały dotknie naszych serc,
       opromieni naszą codzienność.
       Życzymy, by czas Triduum Paschalnego był czasem odrodzenia się w Jezusie Chrystusie.
       Niech wiara, nadzieja i miłość będą chlebem powszednim naszej codzienności.
       Radosnego Alleluja!

       Dyrekcja i  cała społeczność Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

        

       Wielkanoc 2021 r.

     • Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 18 marca 2021r.
      • Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 18 marca 2021r.

      •  

       Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej

       1. Od 22 marca do 11 kwietnia, uczniowie z klas I-III przechodzą na naukę w trybie zdalnym. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w miarę swoich możliwości, organizować będziemy opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Opieka w godz. 7.30 – 15.30, na wniosek rodzica, który należy przesłać do wychowawcy klasy (e-dziennik Librus), do dnia 19 marca 2021r. do godz. 10.00.
       2. Jeżeli wystąpią przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów, to zgodnie z przepisami nastąpi zawieszenie funkcjonowania zajęć.
       3. Stołówka szkolna jest nieczynna.
       4. Klasy sportowe, od 22 marca do 11 kwietnia, wszystkie zajęcia realizują z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
       5. Konsultacje dla uczniów klas ósmych, na terenie szkoły, pozostają na dotychczasowych zasadach.
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich
      • Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich

      •  

       Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

       Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

        

     • Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie”
      • Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie”

      • W naszej szkole, już po raz siedemnasty, został przeprowadzony Miejski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne ferie" pod patronatem Miejskiej Komendy Policji - Wydziału Prewencji oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

       Konkurs był skierowany do uczniów klas I - III białostockich szkół podstawowych i miał na celu uświadomienie dzieciom konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych, jak również wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie. W tym roku wśród prac, które wpłynęły były też takie, które dotyczyły zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego.

       Komisja w składzie: pani Beata Sieniewicz - Górska (nauczyciel techniki i plastyki), pani Anetta Kocięcka (wychowawca świetlicy) i pani Ewa Pasterniak (wychowawca świetlicy) przyznała 15 nagród i 15 wyróżnień. 

       Zwycięzcom i wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie gratulujemy!

       Dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Miejskiej Komendzie Policji - Wydziałowi Prewencji za przekazanie nagród rzeczowych. 

       Organizatorzy

       Beata Daniszewska

       Ewa Konopko

     • Dzień Języka Ojczystego 2021
      • Dzień Języka Ojczystego 2021

      • W dniu 21 lutego przypadał Dzień Języka Ojczystego. Nasi uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli polonistów cały tydzień poruszali tematy związane z gramatyką języka polskiego oraz literaturą polską. Szczególnie uważnie przyjrzeliśmy się częściom mowy. Przypomnieliśmy treść lektur obowiązkowych. W kręgu naszego zainteresowania znalazły się przede wszystkim fragmenty "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Uczniowie w czasie lekcji mieli okazję współpracować w zespołach, gdzie dzielili się swoją wiedzą i spostrzeżeniami. Wykorzystywaliśmy elementy "krytycznego myślenia". 

       Dziękujemy naszym uczniom za zaangażowanie w zgłębianie tajników wiedzy o języku polskim. Mamy też nadzieję, że podobało się Wam ponowne spotkanie z lekturami obowiązkowymi. 

       Nauczyciele języka polskiego 

    • brak danych