Nawigacja

 • Współpraca szkół partnerskich – „Rodzina Polonijna”

  Współpraca szkół partnerskich  –  „Rodzina Polonijna”
  Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

  31.05.2018 11:23 | więcej »
 • „Inspiring Schools – Aspiring Students”

  W latach 2016 - 2018 szkoła realizowała projekt Erasmus+ pt. Inspiring Schools - Aspiring Students (Szkoła inspiracji - uczymy być lepszym) w ramach akcji  Edukacja szkolna - Partnerstwa Strategiczne Szkół. W ciągu dwóch lat nasi uczniowie wraz z uczniami z Turcji, Cypru, Bułgarii, Włoch i Hiszpanii wykonywali zaplanowane w projekcie zadania plastyczne, multimedialne,  językowe i sportowe oraz uczestniczyli w krótkoterminowych wymianach uczniów: 10 uczniów wyjechało na 5-dniowe wizyty do Hiszpanii, Włoch i Bułgarii. Koordynatorem projektu była nasza szkoła, prace zespołu nadzorowały nauczycielki języka angielskiego Jolanta Onoszko i Eliza Myć.

  Relacje z wszystkich wydarzeń oraz materialne rezultaty z realizacji projektu zamieściliśmy na oficjalnej stronie projektu i jej polskiej wersji:

  http://inspiringschools.weebly.com/

  http://inspiringschools.blogspot.com/

  19.11.2018 18:49 | więcej »
 • Erasmus+
  W latach 2016 - 2018 szkoła wraz ze szkołami z Francji, Czech, Turcji, Gracji i Estonii, realizowała projekt Erasmus+ pt. Big Issues in Small Hands (Wielkie sprawy w małych rękach). Uczniowie zgłębiali ideę samorządności i jej wpływu na lokalną społeczność, nauczyli zarządzać funduszami, samodzielnie organizowali przedsięwzięcia oraz akcje charytatywnych.  Problematyka realizowana w projekcie odnosiła się do wzrostu samoświadomości, do poznawania i wykorzystywania własnych mocnych stron uczestników na polu zawodowym i osobistym, jak również do budowania systemu priorytetów - równości i wrażliwości społecznej.

  Oficjalne strony projektu:
  https://bigissuesinsmallhands.weebly.com/
  http://sp19erasmus.blogspot.com/
   
  19.11.2018 18:49 | więcej »
 • All About Us - Wszystko o nas
  Ser­decz­nie dzię­kuję uczniom, nauczy­cie­lom i rodzi­com zaan­ga­żo­wa­nym w zada­nia pro­jek­towe. Dzię­kuję za wspólne chwile, za radość jaką daję praca w zespole i za to co się od sie­bie nauczyliśmy.
   
  05.11.2016 20:08 | więcej »
 • Projekt AIESEC Enjoy My Origin

  Nasza szkoła uczestniczy w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Enjoy My Origin, organizowanym przez AIESEC, międzynarodową organizację studencką działającą w 113 krajach świata.

  Zajęcia języka angielskiego prowadzą studenci z różnych krajów przedstawiając dzieciom kulturę swoich krajów. Uczniowie mają okazję obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne i wysłuchać opowieści na temat tego regionu świata.

  05.11.2016 20:00 | więcej »
 • Owoce w szkole
  W pro­gra­mie “Owoce i warzywa w szkole” uczest­ni­czą ucznio­wie klas I – III.
  21.05.2017 13:55 | więcej »
 • Mleko w szkole
  Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
  21.05.2017 14:04 | więcej »
 • W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła przystąpiła do polsko-szwajcarskiego programu „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

  Celem tego projektu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

  05.11.2016 19:51 | więcej »
 • Doświadczyć historii

  Projekt DOŚWIADCZYĆ HISTORII – SZKOŁA

  Doświadczyliśmy historii… uczestnicząc w projekcie Muzeum Wojska w Białymstoku.

  05.11.2016 19:44 | więcej »
 • Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy”
  Celem Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia, mieszkających na białostockich osiedlach.
  05.11.2016 19:40 | więcej »
 • Akademia Finansów Banku Pekao S.A
  Akademia Finansów Banku Pekao S.A to€“ cykl lekcji prowadzonych w Szkole przez pracowników Banku zachęcający do poznania prostych sposobów poruszania się po skomplikowanym świecie instrumentów bankowych. Akademia finansów Banku Pekao S.A ma na celu przybliżenie dzieciom najważniejszych zasad codziennego bankownia, innowacyjnych produktów, jak i gospodarowania swoimi oszczędnościami. Program zajęć jest dostosowany do wieku dzieci w poszczególnych klasach. Akademia Finansów Banku Pekao S.A trwać będzie od marca do maja 2014 roku.
  05.11.2016 19:37 | więcej »
 • Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom
  Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom pod Honorowym Patronatem Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku został zainaugurowany w roku 2011.
  05.11.2016 19:35 | więcej »
 • Szkoła Odkrywców Talentów

  „Pomnażaj swoje talenty –

   – odważ się być mądrym”.

  Z praw­dziwą przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. Mieszka I w Białym­stoku dołą­czyła do grona szkół, które otrzy­mały zaszczytny tytuł „Szkoły Odkryw­ców Talen­tów”.
  05.11.2016 19:31 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć