• Szkoła ucząca myślenia krytycznego

   • Jesteśmy na liście certyfikowanych szkół!

    W roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła postawiła na MYŚLENIE KRYTYCZNE!

    Czym jest to całe MYŚLENIE KRYTYCZNE?

    Poszukując odpowiedzi na to pytanie, zetkniemy się z następującymi definicjami:

    Michael Scriven: Krytyczne myślenie jest wprawną i aktywną interpretacją i ewaluacją tego, co obserwujemy, komunikatów, informacji i argumentów.

    John Dewey: Refleksyjne myślenie jest czynnym, wytrwałym i uważnym rozważaniem jakiegoś przekonania lub przypuszczalnej formy wiedzy – ze względu na podstawy, na których się opiera, oraz dalszych wniosków, do których doprowadza.

    Stella Cottrell: Krytyczne myślenie jest złożonym procesem rozważania pewnego problemu, w który zaangażowany jest szeroki wachlarz umiejętności i postaw:

    • rozpoznawanie stanowisk, argumentów i wniosków prezentowanych przez innych ludzi,
    • ewaluacja dowodów na rzecz alternatywnych punktów widzenia,
    • uczciwa ocena przeciwstawnych argumentów i dowodów,
    • umiejętność czytania pomiędzy wierszami i identyfikacji fałszywych lub krzywdzących założeń,
    • rozpoznawanie technik mających sprawić, że dane stanowisko będzie w odbiorze bardziej przekonujące niż inne (np. pewnych narzędzi perswazji),
    • rozważanie spraw w ustrukturyzowany sposób, wnikliwie i z wykorzystaniem logiki,
    • wyciąganie wniosków na temat stopnia uzasadnienia argumentu na podstawie silnych dowodów i sensownych założeń,
    • prezentacja własnego punktu widzenia w sposób ustrukturyzowany, jasny, przemyślany, taki, który łatwiej przekona innych.

    Edward Glaser: Myślenie krytyczne to postawa wyrażająca się w gotowości do rozpatrywania w przemyślany sposób problemów i przedmiotów, które wchodzą w zakres doświadczenia, znajomość logicznych metod rozumowania i dociekania, pewna wprawa w stosowaniu tych metod. Postawa krytycznego myślenia wymaga nieustającego wysiłku rewidowania każdego przekonania czy innej przypuszczalnej formy wiedzy w świetle dowodów ją wspierających i dalszych konkluzji, do których ona prowadzi.

    Utopia czy wskazanie kierunku rozwoju?

    Musimy przyznać, że współcześnie młodemu człowiekowi XXI wieku brakuje rozwoju właśnie tych umiejętności i postaw. Pora to zmienić!

    Musimy pogodzić się z tym, że edukacja powinna się przedefiniować. Czas najwyższy jeszcze lepiej i klarowniej pokazać naszym uczniom, co jest naprawdę ważne i pomóc im
    w przygotowaniu się do życia, a nie jedynie do egzaminów. Rola nauczyciela również musi się przeformułować z „przekaziciela wiedzy” na „mentora/przewodnika”, który wesprze, poradzi i pokaże jak wiedzę można pozyskać.

    Czy to brzmi jak jakaś utopia? Nadeszła pora, by zacząć w nią wierzyć.

    Nauczyciele wdrażający myślenie krytyczne w naszej szkole, pracują ze swoimi uczniami stosując tzw. RUTYNY, czyli inaczej mówiąc narzędzia, pewne utarte w formie ćwiczenia, które systematycznie wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych, mają na celu ukierunkować ucznia i ukształtować w nim postawy człowieka myślącego krytycznie. Krytycznie, czyli aktywnie, analitycznie i z zaangażowaniem.

     

   • brak danych