• Strefa Ucznia

     • ,,WIELKIE SPRAWY W MAŁYCH RĘKACH”

      ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
      2. Inspirowanie uczniów do działalności samorządowej, do demokracji i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej.
      3. Współdziałanie z władzami szkolnymi w realizacji planu pracy.
      4. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
      5. Współorganizowanie imprez szkolnych oraz uroczystości związanych ze świętami państwowymi.
      6. Inspirowanie uczniów do działalności na rzecz osób potrzebujących.
      7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły.
      8. Inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska.
      9. Wzmacnianie więzi między wszystkimi uczniami w szkole.

       

      Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2020/21

        

       

      I Maria Niewińska kl. 8d - opiekun klas IV - VIII
      II Maciej Joka kl. 8a - opiekun klas I - III
      Monika Walenda kl. 8c - zastępca

       

      Gospodarze klas w r. szk. 2020/21

      4a gospodarz klasy: Tomaszewski Leon; zastępca: Bednarczyk Kinga
      4b gospodarz klasy: Sotnik Aleksandra; zastępca: Talecki Kacper
      4c gospodarz klasy: Krupkowski Szymon; zastępca: Kopciewska Hanna
      4d gospodarz klasy: Suchodoła Kalina; zastępca: Maj Mateusz

      5a gospodarz klasy: Ujejski Filip; zastępca: Bronakowski Igor
      5b gospodarz: Chlabicz Dawid; zastępca: Fedorowicz Łukasz

      6a gospodarz : Gierdowicz Blanka; zastępca: Kalinowska Michalina
      6b gospodarz: Nowaszewski Paweł; zastepca: Worobiej Wiktoria
      6c gospodarz klasy: Mozal Anastasia; zastępca: Giba Zofia
      6d gospodarz klasy: Ostrowiecka Maja; zastępca: Paszkiewicz Karolina
      6e gospodarz klasy : Krakówka Tomasz; zastępca: Olszewska Natalia

      7a gospodarz klasy: Komenda Maria; zastępca: Półkośnik Zofia
      7b  gospodarz klasy: Kondraszow Wiktoria; zastępca: Koleśnik Patrycja
      7c gospodarz klasy: Laszewski Aleksander; zastępca: Przechocka Oliwia
      7d gospodarz klasy: Wierciszewski Mateusz; zastępca: Depczyński Konrad
      7e gospodarz klasy: Czemiel Amelia; zastępca: Łukaszewicz Mateusz
      7f gospodarz klasy: Rogowska Wiktoria; zastępca: Pietrucha Wiktor

      8a gospodarz klasy: Joka Maciej; zastępca: Kirpsza Łukasz
      8b gospodarz klasy: Orzechowska Julia; zastępca: Sidorowicz Jakub
      8c gospodarz klasy: Tomaszewska Zuzanna; zastępca: Rećko Jakub
      8d gospodarz klasy: Waleszko Magdalena; zastępca: Skurska Aleksandra
      8e gospodarz klasy: Pietruczuk Michał; zastępca: Koratkiewicz Oliwia

       


      Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/20

      Natalia Kurzyna z klasy 8D – zastępca
      Julia Rećko z klasy 8A
      Ida Poczykowska z klasy 8B
      Julia Sosnowska z klasy 8C – przewodnicząca

       

      Konferencja Samorządów Uczniowskich

      Przedstawicie SU na I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Gościem specjalnym był Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.


      Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19

      Julia Rećko – kl. VII ,,a”
      Gabriela Szajewska – kl. VIII ,,f”
      Karol Lewicki – kl. VIII ,,a” – przewodniczący
      Aleksandra Szymula – kl. VIII ,,a”


       

   • brak danych