• Strefa Ucznia

     • ,,WIELKIE SPRAWY W MAŁYCH RĘKACH”

      ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

      1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
      2. Inspirowanie uczniów do działalności samorządowej, do demokracji i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej.
      3. Współdziałanie z władzami szkolnymi w realizacji planu pracy.
      4. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
      5. Współorganizowanie imprez szkolnych oraz uroczystości związanych ze świętami państwowymi.
      6. Inspirowanie uczniów do działalności na rzecz osób potrzebujących.
      7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły.
      8. Inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska.
      9. Wzmacnianie więzi między wszystkimi uczniami w szkole.

       

      Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2022/23

      Prezydium SU
      1. Przewodnicząca - Michalina Kalinowska 8A
      2. Zastępca - Kacper Prymaka 8A
      3. Członkowie - Aleksandra Dąbrowska 8B i Hanna Borowska 8E

       

       

      Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/22

       

      Przewodniczący - Jacek Wawrentowicz 8F
      Wiceprzewodniczący - Dominik Tomera 8C
      Justyna Gieleżyńska 8F
      Martyna Matejkiewicz 8A
      Hanna Borowska 7E 

       

      Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2020/21

        

       

      I Maria Niewińska kl. 8d - opiekun klas IV - VIII
      II Maciej Joka kl. 8a - opiekun klas I - III
      Monika Walenda kl. 8c - zastępca

        


      Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/20

      Natalia Kurzyna z klasy 8D – zastępca
      Julia Rećko z klasy 8A
      Ida Poczykowska z klasy 8B
      Julia Sosnowska z klasy 8C – przewodnicząca

       

      Konferencja Samorządów Uczniowskich

      Przedstawicie SU na I Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Gościem specjalnym był Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.


      Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19

      Julia Rećko – kl. VII ,,a”
      Gabriela Szajewska – kl. VIII ,,f”
      Karol Lewicki – kl. VIII ,,a” – przewodniczący
      Aleksandra Szymula – kl. VIII ,,a”


       

   • brak danych