• Strefa rodzica

     • Rada Rodziców

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny finansowany ze środków Rady Rodziców


      Rok szkolny 2022/2023

      Białystok, 14 września 2022 r.

      Szanowni Państwo,

      Informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

      a)         na budżet Rady Rodziców SP19:

      •          70 zł za pierwsze dziecko

      •          50 zł za drugie dziecko

      •          40 zł za trzecie dziecko

      •          0 zł za czwarte i każde kolejne

      b)        na środki czystości – 30 zł / dziecko

      c)       na potrzeby stołówki, korzystający ze stołówki szkolnej – 40 zł/dziecko; 30 zł drugie dziecko; 20 zł trzecie dziecko; 15 zł karta  stoperek (jeżeli ktoś nie ma z ubiegłego roku, czy z przedszkola/innej szkoły)

      Wpłaty należy dokonać do 27 września 2022 r.

      d)        Przyjęto zasady korzystania z opieki świetlicowej, składka – 100 zł (ratalnie 50 zł semestr)

      e)         30% z zebranej składki wraca na potrzeby klasy, dotyczy pkt. a)

      Rada Rodziców jednocześnie upoważniła Prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji o dofinansowaniu wnioskodawców.

      Powyższe wpłaty należy dokonywać na:

      Konto Rady Rodziców (Bank PKO S.A.) 19 1240 5211 1111 0010 3776 7265

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 19

      im. Mieszka I

      ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok

      W tytule płatności należy wpisać: Nazwisko i imię ucznia, klasę i cel.

      Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie i pomoc jaką mieliśmy do tej pory. Chcemy, by nasze dzieci uczyły się w jeszcze bardziej nowoczesnej i przyjaznej szkole, dlatego liczymy na Wasze  zaangażowanie w życie i funkcjonowanie Dziewiętnastki.

      Zapraszamy do kontaktu

      Rada Rodziców


      Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

      Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.
      Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców tzw. składka na RR.

      W imieniu swoim i poprzednich Rad bardzo dziękujemy za wpłaty dokonywane na wspólne konto. Dzięki tym funduszom mogliśmy wesprzeć realizację projektów uczniowskich (Uczniowski Budżet Partycypacyjny), działania wychowawczo-opiekuńcze Grona Pedagogicznego oraz Dyrekcji mające na celu poprawę jakości nauczania naszych dzieci, ich bezpieczeństwa.

      Przez ostatnie kadencje Rada dzięki naszym wspólnym wpłatom wsparła  modernizację kilku szkolnych pracowni (projekt Sala z duszą),  zakupiła interaktywne tablice multimedialne, dofinansowywała szkolną bibliotekę, wspierała finansowo organizację konkursów,  imprez sportowych na terenie szkoły oraz fundowała naszym dzieciom nagrody.

      Zgodnie z ustaleniami zebrane na naszym koncie środki w wysokości 30% przekazywaliśmy  na potrzeby poszczególnych klas, dbaliśmy o uzupełnianie apteczki szkolnej (zakup środków do gabinetu pielęgniarki szkolnej) i organizację atrakcji dla naszych dzieci  z okazji Święta Szkoły.

      W bieżącym roku szkolnym chcielibyśmy m.in. współfinansować zakup nowych komputerów do pracowni komputerowej (w ramach projektu Sala z duszą), zadbać o montaż rolet w salach lekcyjnych, wzbogacić bibliotekę o nowe, poszukiwane przez dzieci książki.

      Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

      Wiesław Treszczotko – przewodniczący

      Beata Gieleżyńska – wiceprzewodnicząca

      Przemysław Gutowski – wiceprzewodniczący

      Komisja Rewizyjna:

      Jarosław Fiedorczuk – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

      Anna Chilińska – członkini

      Agnieszka Kuć - członkini


      Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
      Wiesław Treszczotko - przewodniczący
      Beata Gieleżyńska - wiceprzewodnicząca
      Przemysław Gutowski - wiceprzewodniczący

      Komisja Rewizyjna:
      Jerzy Żebrowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      Anna Chilińska - członkini
      Ewa Aleksiejczuk - członek


      Rok szkolny 2019/2020

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego – pan Andrzej Wasilewski

      Członek zarządu – pan Marcin Sidorczuk

       

      Komisja rewizyjna:

      pan Jerzy Żebrowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      pani Anna Chilińska – członkini
      pan Przemysław Gutowski –- członek

       


      Rok szkolny 2018/2019

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego:

      pan Andrzej Wasilewski

      pani Izabella Obłockan

       

      Komisja rewizyjna:

      pan Jerzy Żebrowski - przewodniczący

      pani Anna Chilińska - członkini

       


      Rok szkolny 2017/2018

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego – pan Andrzej Wasilewski

       

       


      Rok szkolny 2016/2017

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego -pan Andrzej Wasilewski

      Członek – pani Martyna  Bednarz

      Członek – pani Izabella Obłocka

      Członek – pani Katarzyna Masłowska

      Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom.

      • Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

      Przewodniczący: pan Jerzy Żebrowski

      Członek: pani Chilińska Anna

      Członek: pan Wojciech Walenda


   • brak danych