• Strefa nauczyciela

     • Rada Pedagogiczna

     •  

      DRUŻYNA SP 19  rok szkolny 2022/23

       

       

       

      Dyrektor:
      Elżbieta Zimnoch

      Wicedyrektorzy:
      Jolanta Kalinowska
      Beata Małgorzata Purta
                  
      Oddział przedszkolny -”0”
      Bogumiła Zalewska
      Anna Zalewska

      Edukacja wczesnoszkolna
      Beata Daniszewska                                                                                  
      Wiesława Gryko
      Katarzyna Moroz
      Małgorzata Bielawska
      Wiktoria Prusińska
      Elżbieta Łoś
      Jolanta Krajewska-Pikuła
      Anetta Czeczuk
      Ewa Konopko

      Język polski
      Alina Ciszewska
      Ewa Skiepko
      Grzegorz Marian Kwasowski
      Katarzyna Buraczewska
      Urszula Adamska
                                   
      Matematyka
      Jolanta Kalinowska
      Grażyna Jadwiga Kowalczuk
      Ewa Mirończuk
      Alicja Roszkowska
            
      Języki obce
      Jolanta Onoszko
      Anna Kraśko-Abusaymah
      Ewa Kulisiewicz
      Katarzyna Kozłowska
      Eliza Zimnoch  
      Katarzyna Gadzała
      Alina Zagon 

      WOS, EDB
      Adam Kućmierowski

         
      Historia
      Monika Grynczel
      Adam Kućmierowski

      Przyroda, Biologia
      Joanna Jurczykowska
      Małgorzata Rakus

      Geografia
      Małgorzata Rakus
                                     
      Fizyka
      Wojciech Panasewicz

      Chemia
      Justyna Samaryczew

      Intormatyka
      Krzysztof Zimnoch
      Arkadiusz Olbryś

      Plastyka,  Muzyka, Technika
      Bożena Sepko
      Agnieszka Wałejko
      Krzysztof Zimnoch
      Arkadiusz Olbryś

      WDŻ
      Małgorzata Rakus
      Anetta Monika Kocięcka
      Joanna Jurczykowska

      Wychowanie fizyczne
      Joanna Agnieszka Kubiak-Babińska
      Zuzanna Zielińska
      Anna Wojtach
      Mirosław Antoniak
      Andrzej Popławski
      Bogdan Konopko
                            
      Religia

      s. Iwona Małachowska
      Marcin Karpowicz
      Dorota Pogorzelska
      Jarosław Troc
      Adam Półtorzycki  

      Doradztwo zawodowe
      Halina Dziewiątkowska

      Pedagog
      Żabiuk Izabela

      Pedagog specjalny
      Anna Olędzka
                               
      Logopeda
      Mirosława Jeleniewska
                             
      Psycholog
      Piotr Robert Klepacki

      Tyflopedagog
      Beata Sienkiewicz-Górska

      Nauczyciele współorganizujący kształcenie
      Anetta Monika Kocięcka
      Beata Małgorzata Purta
      Anna Olędzka
      Alicja Roszkowska
      Ilona Szuchnicka                                         
       

      Świetlica
      Ewa Pasterniak
      Anetta Monika Kocięcka
      Katarzyna Kozłowska
      Justyna Samaryczew
      Jarosław Troc
      Katarzyna Gadzała
      Urszula Adamska
      Bożena Sepko
      Alina Zagon

      Biblioteka
      Elżbieta Janikowska
      Beata Sienkiewicz-Górska

       

   • brak danych