• Strefa nauczyciela

     • Rada Pedagogiczna

     •  

      DRUŻYNA SP 19  rok szkolny 2020/21

       

       

       

      Dyrektor - Elżbieta Zimnoch

      Wicedyrektor - Jolanta Kalinowska

      Wicedyrektor - Beata Małgorzata Purta

       

      Edukacja wczesnoszkolna

      Grażyna Szeps

      Małgorzata Bielawska

      Halina Trzeciak

      Katarzyna Moroz

      Elżbieta  Łoś

      Beata Daniszewska

      Jolanta Krajewska-Pikuła

      Anetta Czeczuk

      Ewa Konopko

       
      Język polski

      Alina Ciszewska

      Ewa Skiepko

      Grzegorz  Marian Kwasowski

      Katarzyna Buraczewska

      Aneta Filipowicz

      Urszula Adamska

      Ewa Chociej

      Matematyka

      Jolanta Kalinowska

      Grażyna Jadwiga Kowalczuk

      Ewa Mirończuk

      Ewa Ostrowska

      Alicja Roszkowska

      Języki obce

      Jolanta Onoszko

      Anna Kraśko - Abusaymah

      Katarzyna Kozłowska

      Eliza Myć

      Eliza Zimnoch 

      Katarzyna Gadzała

      Ewa Kulisiewicz

      Alina Zagon

      Historia i WOS

      Monika Grynczel

      Halina Sztachelska

      Adam Kućmierowski

      Przyroda i Biologia

      Joanna Jurczykowska

      Małgorzata Rakus

      Geografia

      Anna Pogorzelska

      Dorota Rybałtowska

      Fizyka

      Joanna Zieziula

      Marta Pruszyńska – Dudzicz

      Chemia

      Magdalena Frąckiewicz – Łuczaj

      Intormatyka

      Krzysztof Zimnoch

      Arkadiusz Olbryś

      Beata Małgorzata Purta

      Plastyka 

      Bożena Sepko

      Muzyka

      Agnieszka Wałejko

      Technika

      Krzysztof Zimnoch

      Arkadiusz Obryś

      Agnieszka Wałejko

      Wychowanie fizyczne

      Joanna Agnieszka Kubiak - Babińska

      Zuzanna Zielińska

      Anna Wojtach

      Mirosław Antoniak

      Bogdan Konopko

      Andrzej Popławski

      Tomasz Tomaszewski

      Religia

      s. Iwona Małachowska

      ks. Rafał Danilczuk

      ks. Łukasz Laszuk

      ks. Adam Niemczynowicz

      Beata Sienkiewicz - Górska

      Jarosław Troc

      Świetlica

      Anetta Monika Kocięcka

      Ewa Pasterniak

      Anna Wojtach

      Sandra Grużewska

      Biblioteka

      Elżbieta Janikowska

      Krystyna Chołko

      Beata Sienkiewicz - Górska

      Pedagog - Urszula  Dec - Zdanowicz 

      Logopeda - Mirosława Jeleniewska, zastępstwo Katarzyna Doms-Łukaszuk

      Psycholog - Piotr Klepacki

   • brak danych