• Stołówka

   • Stołówka szkolna oferuje pełnowartościowe i zdrowe obiady przygotowywane wyłącznie ze świeżych produktów. Jest miejscem umożliwiającym bezpiecznie i higieniczne spożycie posiłku. Obiady składają się z trzech dań, są urozmaicone i smaczne.

    Jadłospis konstruowany jest  zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w oparciu o wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r.

    Za sprawne funkcjonowanie stołówki odpowiedzialne są: Barbara Mariańska – intendentka, Regina Lewkowicz – szef kuchni oraz Anna Rećko, Anna Gierasimiuk, Ewa Kitlas i Dorota Bołtryk – pomoce kuchenne.

    W naszej szkole uczniowie oraz personel mają możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

    Uczniowie z kl. I – VIII jedzą obiad w wyznaczonym czasie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Klasy I, II przebywają w stołówce pod opieką nauczycieli.

    Nad bezpieczeństwem dzieci korzystających z obiadów szkolnych w czasie przerw obiadowych czuwają nauczyciele wyznaczeni w planie dyżurów, wspomagają ich uczniowie - dyżurni.

     

      

     

    Regulamin stołówki szkolnej

   • brak danych