• Sklepik

      • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – asortyment w sklepiku szkolnym od dnia 1.09.2015r. został dostosowany do wymagań zawartych w/w rozporządzeniu.

        Sklepik szkolny to miejsce, w którym uczniowie mogą nabyć tylko zdrową żywność np.owoce świeże, suszone, różnorodne batony ze zbóż, soki warzywne i owocowe, wody mineralne niegazowane. To również miejsce, które poprzez korzystny dla zdrowia dzieci asortyment dostępnych produktów pomaga w utrwalaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wyniesionych z domu, wspomaga dokonywanie prozdrowotnych wyborów i kształtuje te nawyki.

      • brak danych