• Projekty i programy

     • Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

     • 01.03.2021 20:09
     • Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom pod Honorowym Patronatem Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku został zainaugurowany w roku 2011.
     • więcej
     • Szkoła Odkrywców Talentów

     • 01.03.2021 20:10
     • „Pomnażaj swoje talenty –

       – odważ się być mądrym”.

      Z praw­dziwą przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. Mieszka I w Białym­stoku dołą­czyła do grona szkół, które otrzy­mały zaszczytny tytuł „Szkoły Odkryw­ców Talen­tów”.
     • więcej