• Projekty i programy

    • Program „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej”

    • 04.03.2021 09:59
    • W roku szkolnym 2013/14 nasza szkoła przystąpiła do polsko-szwajcarskiego programu „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.

     Celem projektu to promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

    •  

     Szkolny koordynator programu: Anetta Kocięcka

     Idea programu zakłada, że cała społeczność szkoły –pracownicy, uczniowie oraz rodzice podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia, samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.
     Zadania szkoły:

     – organizowanie wspólnych śniadań,
     – obiady zgodne z zaleceniami IŻŻ,
     – ograniczenie na terenie placówki reklam żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia,
     – organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, organizacja festynu zdrowotnego,
     – prelekcje i wykłady prowadzone dla uczniów i rodziców dotyczące tematu,
     – krzewienie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami zdrowego żywienia,
     – zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym na prozdrowotny,
     – edukacja uczniów w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia.
      

     Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.zachowajrownowage.pl

    • Wróć do listy artykułów