• Projekty i programy

    • Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy”

    • 01.03.2021 20:07
    • Celem Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia, mieszkających na białostockich osiedlach.
    • Wychowawcy Podwórkowi proponują ciekawe formy spędzania czasu wolnego tj. zajęcia rekreacyjne, sportowe, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, artystyczne, wyjścia do kina, na wycieczki, itp. oraz oferują pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci. Zajęcia są nieodpłatne.

     Więcej informacji dotyczących programu oraz harmonogram zajęć znajduje się na stronie: http://wychowawcapodworkowy.pl/

     Aktualny grafik zajęć na dany miesiąc oraz dane kontaktowe do Wychowawców Podwórkowych prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 19 jest wywieszany na szkolnej tablicy ogłoszeń.”

     Katarzyna A. Kurowska Koordynator Dokumentacji i Współpracy Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”

    • Wróć do listy artykułów