• Projekty i programy

     • Razem dla Edukacji

     • 23.01.2022 20:43
     • Nasza szkoła we współpracy z Suderwską Szkołą Podstawową na Litwie realizowała od października 2021 r. projekt "Razem dla Edukacji". Uczniowie z obu szkół wyjechali w dniach 2-3 grudnia na wycieczkę do Lublina, gdzie mieli okazję zwiedzić piękną starówkę. Szczególną atrakcją, która nie pozwoliła marznąć w grudniowy wieczór, okazała się gra miejska. Dzięki niej młodzież poznała historię i legendy Lublina. Po kolacji wszyscy mieli czas na zabawę integracyjną. Kolejny dzień przyniósł także sporo atrakcji, ponieważ warsztaty historyczne pod hasłem "My spod biało-czerwonej" odbywały się nie tylko w budynku ośrodka, ale także na świeżym powietrzu w formie gry terenowej. W sobotę goście z Litwy odwiedzili Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

      Grupa nauczycieli z naszej szkoły w dniach 10-12 grudnia odwiedziła Suderwską Szkołę Podstawową, aby wymienić się informacjami na temat dobrych praktyk w pracy z uczniami, a także wziąć udział w warsztatach "Aktywizowanie ucznia w nauczaniu zdalnym". Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Wilna.

      Efektem wspólnych spotkań i pracy młodzieży pod kierunkiem nauczycieli jest "Niecodzienny przewodnik po Wileńszczyźnie" oraz słuchowisko radiowe.

       

     • więcej
     • „Inspiring Schools – Aspiring Students”

     • 01.03.2021 19:49
     • W latach 2016 - 2018 szkoła realizowała projekt Erasmus+ pt. Inspiring Schools - Aspiring Students (Szkoła inspiracji - uczymy być lepszym) w ramach akcji  Edukacja szkolna - Partnerstwa Strategiczne Szkół. W ciągu dwóch lat nasi uczniowie wraz z uczniami z Turcji, Cypru, Bułgarii, Włoch i Hiszpanii wykonywali zaplanowane w projekcie zadania plastyczne, multimedialne,  językowe i sportowe oraz uczestniczyli w krótkoterminowych wymianach uczniów: 10 uczniów wyjechało na 5-dniowe wizyty do Hiszpanii, Włoch i Bułgarii. Koordynatorem projektu była nasza szkoła, prace zespołu nadzorowały nauczycielki języka angielskiego Jolanta Onoszko i Eliza Myć.

      Relacje z wszystkich wydarzeń oraz materialne rezultaty z realizacji projektu zamieściliśmy na oficjalnej stronie projektu i jej polskiej wersji:

      http://inspiringschools.weebly.com/

      http://inspiringschools.blogspot.com/

     • więcej
     • Erasmus+

     • 01.03.2021 19:54
     • W latach 2016 - 2018 szkoła wraz ze szkołami z Francji, Czech, Turcji, Gracji i Estonii, realizowała projekt Erasmus+ pt. Big Issues in Small Hands (Wielkie sprawy w małych rękach). Uczniowie zgłębiali ideę samorządności i jej wpływu na lokalną społeczność, nauczyli zarządzać funduszami, samodzielnie organizowali przedsięwzięcia oraz akcje charytatywnych.  Problematyka realizowana w projekcie odnosiła się do wzrostu samoświadomości, do poznawania i wykorzystywania własnych mocnych stron uczestników na polu zawodowym i osobistym, jak również do budowania systemu priorytetów - równości i wrażliwości społecznej.

      Oficjalne strony projektu:
      https://bigissuesinsmallhands.weebly.com/
      http://sp19erasmus.blogspot.com/
       
     • więcej
     • All About Us - Wszystko o nas

     • 01.03.2021 19:55
     • Ser­decz­nie dzię­kuję uczniom, nauczy­cie­lom i rodzi­com zaan­ga­żo­wa­nym w zada­nia pro­jek­towe. Dzię­kuję za wspólne chwile, za radość jaką daję praca w zespole i za to co się od sie­bie nauczyliśmy.
       
     • więcej
     • Projekt AIESEC Enjoy My Origin

     • 04.03.2021 09:57

     • Nasza szkoła uczestniczyła w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Enjoy My Origin, organizowanym przez AIESEC, międzynarodową organizację studencką działającą w 113 krajach świata.

      Zajęcia języka angielskiego prowadzili studenci z różnych krajów przedstawiając dzieciom kulturę swoich krajów. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne i wysłuchać opowieści na temat tego regionu świata.

     • więcej
     • Owoce w szkole

     • 01.03.2021 20:00


     • W pro­gra­mie “Owoce i warzywa w szkole” uczest­ni­czą ucznio­wie klas I – III.
     • więcej
     • Mleko w szkole

     • 01.03.2021 20:01
     • Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
     • więcej
     • Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy”

     • 01.03.2021 20:07
     • Celem Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia, mieszkających na białostockich osiedlach.
     • więcej