• Projekty i programy

     • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

     • 04.05.2023 20:45
     • Nasza szkoła realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zadanie to jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Szkoła przystąpiła do tego programu, co pozwoli nam uzupełnić księgozbiór o kolejne nowości wydawnicze i lektury. Głównym celem projektu jest  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce oraz  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

      Projekt realizowany będzie w naszej szkole do końca 2023 r. - czekają nas więc projekty czytelnicze oraz konkursy biblioteczne.
      Serdecznie zapraszamy do biblioteki!

       
     • więcej
     • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Wirtualne podróże”

     • 13.06.2022 17:17
     • Uczniowie z klasy 3a w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Wirtualne podróże”, którego organizatorem jest p. Sabina Piłat i Nauka w plecaku. Udział w projekcie umożliwia uczestnictwo w lekcjach na żywo, w czasie których prezentowane są filmy i ciekawostki z podróży. Projekt zakłada wykonanie 3 zadań obowiązkowych: stworzenie grupowej mapy świata dowolną techniką, prowadzenie przez każde dziecko „Albumu wirtualnego podróżnika” i wykonanie interaktywnej książki „Mój świat”. Wymagane są również zadania dodatkowe zawierające się w jednym z czterech kręgów: moja miejscowość, mój kraj, mój kontynent, mój świat. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach.

      CERTYFIKAT KLASA
      Katarzyna Moroz

     • więcej
     • Międzynarodowy projekt edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne"

     • 01.06.2022 16:19
     •  

      Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” realizowany jest w roku szkolnym 2021/2022 przez klasę 3a. To doskonały sposób na zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalania ekspresji twórczej oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne. Stanowi doskonały sposób na popandemiczną arteterapię rozwojową dzieci oraz profilaktykę zdrowia. Projekt pozwala na rozwijanie samodzielności, wzmacnia poczucie sprawczości i wiary we własne możliwości. Zaspokaja naturalną potrzebę tworzenia, polisensorycznego poznawania i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi. Dzieci w przeciągu tego roku mają za zadanie wykonać 9 prac.

      CERTYFIKAT_KPP.pdf


       

     • więcej
     • Skarby Bałtyku

     • 23.02.2022 22:51
     • Skarby Bałtyku – to projekt edukacyjny mający na celu edukację na temat Bałtyku, ryb w nim żyjących, a także zasad zdrowego odżywiania się. Klasa 3 a podjęła wyzwanie i wybrała się na wyprawę w głąb Bałtyku.
       

       

       

     • więcej
     • Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury!"

     • 22.05.2022 12:43
     •  

      W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klasy 3 a uczestniczą w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Z darami natury świat nie jest ponury!”. Głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Wykonując zadania w ramach projektu dzieci poznają rzeczywistość przyrodniczą poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie. Rozwijają umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych, a także uczą się racjonalnego wykorzystywania zasobów przyrody oraz odpowiedzialności za dokonywanie odpowiednich wyborów.


       

     • więcej
     • Razem dla Edukacji

     • 23.01.2022 20:43
     • Nasza szkoła we współpracy z Suderwską Szkołą Podstawową na Litwie realizowała od października 2021 r. projekt "Razem dla Edukacji". Uczniowie z obu szkół wyjechali w dniach 2-3 grudnia na wycieczkę do Lublina, gdzie mieli okazję zwiedzić piękną starówkę. Szczególną atrakcją, która nie pozwoliła marznąć w grudniowy wieczór, okazała się gra miejska. Dzięki niej młodzież poznała historię i legendy Lublina. Po kolacji wszyscy mieli czas na zabawę integracyjną. Kolejny dzień przyniósł także sporo atrakcji, ponieważ warsztaty historyczne pod hasłem "My spod biało-czerwonej" odbywały się nie tylko w budynku ośrodka, ale także na świeżym powietrzu w formie gry terenowej. W sobotę goście z Litwy odwiedzili Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

      Grupa nauczycieli z naszej szkoły w dniach 10-12 grudnia odwiedziła Suderwską Szkołę Podstawową, aby wymienić się informacjami na temat dobrych praktyk w pracy z uczniami, a także wziąć udział w warsztatach "Aktywizowanie ucznia w nauczaniu zdalnym". Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Wilna.

      Efektem wspólnych spotkań i pracy młodzieży pod kierunkiem nauczycieli jest "Niecodzienny przewodnik po Wileńszczyźnie" oraz słuchowisko radiowe.

       

     • więcej
     • „Inspiring Schools – Aspiring Students”

     • 01.03.2021 19:49
     • W latach 2016 - 2018 szkoła realizowała projekt Erasmus+ pt. Inspiring Schools - Aspiring Students (Szkoła inspiracji - uczymy być lepszym) w ramach akcji  Edukacja szkolna - Partnerstwa Strategiczne Szkół. W ciągu dwóch lat nasi uczniowie wraz z uczniami z Turcji, Cypru, Bułgarii, Włoch i Hiszpanii wykonywali zaplanowane w projekcie zadania plastyczne, multimedialne,  językowe i sportowe oraz uczestniczyli w krótkoterminowych wymianach uczniów: 10 uczniów wyjechało na 5-dniowe wizyty do Hiszpanii, Włoch i Bułgarii. Koordynatorem projektu była nasza szkoła, prace zespołu nadzorowały nauczycielki języka angielskiego Jolanta Onoszko i Eliza Myć.

      Relacje z wszystkich wydarzeń oraz materialne rezultaty z realizacji projektu zamieściliśmy na oficjalnej stronie projektu i jej polskiej wersji:

      http://inspiringschools.weebly.com/

      http://inspiringschools.blogspot.com/

     • więcej
     • Erasmus+

     • 01.03.2021 19:54
     • W latach 2016 - 2018 szkoła wraz ze szkołami z Francji, Czech, Turcji, Gracji i Estonii, realizowała projekt Erasmus+ pt. Big Issues in Small Hands (Wielkie sprawy w małych rękach). Uczniowie zgłębiali ideę samorządności i jej wpływu na lokalną społeczność, nauczyli zarządzać funduszami, samodzielnie organizowali przedsięwzięcia oraz akcje charytatywnych.  Problematyka realizowana w projekcie odnosiła się do wzrostu samoświadomości, do poznawania i wykorzystywania własnych mocnych stron uczestników na polu zawodowym i osobistym, jak również do budowania systemu priorytetów - równości i wrażliwości społecznej.

      Oficjalne strony projektu:
      https://bigissuesinsmallhands.weebly.com/
      http://sp19erasmus.blogspot.com/
       
     • więcej
     • All About Us - Wszystko o nas

     • 01.03.2021 19:55
     • Ser­decz­nie dzię­kuję uczniom, nauczy­cie­lom i rodzi­com zaan­ga­żo­wa­nym w zada­nia pro­jek­towe. Dzię­kuję za wspólne chwile, za radość jaką daję praca w zespole i za to co się od sie­bie nauczyliśmy.
       
     • więcej
     • Projekt AIESEC Enjoy My Origin

     • 04.03.2021 09:57

     • Nasza szkoła uczestniczyła w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Enjoy My Origin, organizowanym przez AIESEC, międzynarodową organizację studencką działającą w 113 krajach świata.

      Zajęcia języka angielskiego prowadzili studenci z różnych krajów przedstawiając dzieciom kulturę swoich krajów. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne i wysłuchać opowieści na temat tego regionu świata.

     • więcej
     • Owoce w szkole

     • 01.03.2021 20:00


     • W pro­gra­mie “Owoce i warzywa w szkole” uczest­ni­czą ucznio­wie klas I – III.
     • więcej