• Projekty i programy

     • „Inspiring Schools – Aspiring Students”

     • 01.03.2021 19:49
     • W latach 2016 - 2018 szkoła realizowała projekt Erasmus+ pt. Inspiring Schools - Aspiring Students (Szkoła inspiracji - uczymy być lepszym) w ramach akcji  Edukacja szkolna - Partnerstwa Strategiczne Szkół. W ciągu dwóch lat nasi uczniowie wraz z uczniami z Turcji, Cypru, Bułgarii, Włoch i Hiszpanii wykonywali zaplanowane w projekcie zadania plastyczne, multimedialne,  językowe i sportowe oraz uczestniczyli w krótkoterminowych wymianach uczniów: 10 uczniów wyjechało na 5-dniowe wizyty do Hiszpanii, Włoch i Bułgarii. Koordynatorem projektu była nasza szkoła, prace zespołu nadzorowały nauczycielki języka angielskiego Jolanta Onoszko i Eliza Myć.

      Relacje z wszystkich wydarzeń oraz materialne rezultaty z realizacji projektu zamieściliśmy na oficjalnej stronie projektu i jej polskiej wersji:

      http://inspiringschools.weebly.com/

      http://inspiringschools.blogspot.com/

     • więcej
     • Erasmus+

     • 01.03.2021 19:54
     • W latach 2016 - 2018 szkoła wraz ze szkołami z Francji, Czech, Turcji, Gracji i Estonii, realizowała projekt Erasmus+ pt. Big Issues in Small Hands (Wielkie sprawy w małych rękach). Uczniowie zgłębiali ideę samorządności i jej wpływu na lokalną społeczność, nauczyli zarządzać funduszami, samodzielnie organizowali przedsięwzięcia oraz akcje charytatywnych.  Problematyka realizowana w projekcie odnosiła się do wzrostu samoświadomości, do poznawania i wykorzystywania własnych mocnych stron uczestników na polu zawodowym i osobistym, jak również do budowania systemu priorytetów - równości i wrażliwości społecznej.

      Oficjalne strony projektu:
      https://bigissuesinsmallhands.weebly.com/
      http://sp19erasmus.blogspot.com/
       
     • więcej
     • All About Us - Wszystko o nas

     • 01.03.2021 19:55
     • Ser­decz­nie dzię­kuję uczniom, nauczy­cie­lom i rodzi­com zaan­ga­żo­wa­nym w zada­nia pro­jek­towe. Dzię­kuję za wspólne chwile, za radość jaką daję praca w zespole i za to co się od sie­bie nauczyliśmy.
       
     • więcej
     • Projekt AIESEC Enjoy My Origin

     • 04.03.2021 09:57

     • Nasza szkoła uczestniczyła w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Enjoy My Origin, organizowanym przez AIESEC, międzynarodową organizację studencką działającą w 113 krajach świata.

      Zajęcia języka angielskiego prowadzili studenci z różnych krajów przedstawiając dzieciom kulturę swoich krajów. Uczniowie mieli okazję obejrzeć ciekawe prezentacje multimedialne i wysłuchać opowieści na temat tego regionu świata.

     • więcej
     • Owoce w szkole

     • 01.03.2021 20:00


     • W pro­gra­mie “Owoce i warzywa w szkole” uczest­ni­czą ucznio­wie klas I – III.
     • więcej
     • Mleko w szkole

     • 01.03.2021 20:01
     • Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
     • więcej
     • Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy”

     • 01.03.2021 20:07
     • Celem Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia, mieszkających na białostockich osiedlach.
     • więcej
     • Akademia Finansów Banku Pekao S.A

     • 01.03.2021 20:08
     • Akademia Finansów Banku Pekao S.A to€“ cykl lekcji prowadzonych w Szkole przez pracowników Banku zachęcający do poznania prostych sposobów poruszania się po skomplikowanym świecie instrumentów bankowych. Akademia finansów Banku Pekao S.A ma na celu przybliżenie dzieciom najważniejszych zasad codziennego bankownia, innowacyjnych produktów, jak i gospodarowania swoimi oszczędnościami. Program zajęć jest dostosowany do wieku dzieci w poszczególnych klasach. Akademia Finansów Banku Pekao S.A trwać będzie od marca do maja 2014 roku.
     • więcej
     • Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

     • 01.03.2021 20:09
     • Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom pod Honorowym Patronatem Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku został zainaugurowany w roku 2011.
     • więcej