• Oddział Przedszkolny

     •                           Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku

      1. Oddział przedszkolny w naszej szkole pracuje od godziny 7.30 do 16.30.
      2. W szkole nie ma dzwonków (ani na lekcje, ani na przerwy) - za to wszędzie wiszą zegary.
      3. Sala znajduje się na parterze, w pobliżu toalet i szatni.
      4. Uczęszczają do nas dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które cały dzień przebywają ze swoimi wychowawcami.
      5. Grupę przedszkolną prowadzą dwie wychowawczynie realizujące zajęcia z podstawy programowej, czyli zajęć obowiązkowych wynikających z rocznego przygotowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00.
      6. Dodatkowo w trakcie dnia realizowane są zajęcia z języka angielskiego, religii katolickiej i prawosławnej (w łącznym wymiarze 60 minut każde).
      7. Dzieci 6-letnie uczęszczają bezpłatnie. Za dodatkowy czas (przekraczający 5 godzin dziennie) rodzice dzieci 5-letnich płacą wg ustalonej stawki.
      8. Podczas pobytu w placówce dzieci mają możliwość korzystania ze stołówki, w której serwowane są pyszne obiady (odpłatnie), śniadanie i podwieczorek uczniowie jedzą w sali.
      9. Oddział przedszkolny w naszej szkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Codziennie zapewniamy dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę i doświadczanie w przyjaznych i bezpiecznych warunkach, a przede wszystkim dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka. Codziennie staramy się korzystać ze szkolnego placu zabaw, a także spacerów.
      10. Dzięki temu, że dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej proces adaptacji do placówki następuje już od pierwszego dnia pobytu. Zdecydowanie ułatwia to późniejsze przejście na kolejny etap edukacji, czyli do klasy I. Okres pobytu w oddziale przedszkolnym pozwala na oswojenie się z nadchodzącymi zmianami. Uczniowie funkcjonują w środowisku starszych kolegów, a także poznają wielu nauczycieli, pracowników szkoły, co zdecydowanie ułatwia im funkcjonowanie w klasie pierwszej.
         

       

   • brak danych