• Laboratoria Przyszłości

    • Laboratoria Przyszłości

    • 06.07.2022 14:13

    • O programie

     Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     Dzięki tej inicjatywie nasza szkoła: 
     Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białystoku 
     otrzymała wsparcie w łącznej wysokości 198 300 zł.
      
    • Budujemy wśród naszych uczniów kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM czyli połączenia nauk przyrodniczych, technologicznych, inżynierii i matematyki.

     Uczymy się poprzez eksperymentowanie, by zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

     Opis programu:

     W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
     Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, czy okazjonalnych spotkań.

     W ramach programu „Laboratoria przyszłości” wsparcie zostało przeznaczone na zakup m.in. nowoczesnej pracowni wirtualnej rzeczywistości VR, zestawów do kodowania, robotyki, druku 3D, sprzętu fotograficznego, nagłośnieniowego, mikrokontrolerów, mikroskopów.

     Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności naszych uczniów. 

       

    • Wróć do listy artykułów