• Kalendarium szkolne

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024:

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

     4 września 2023r.

     Zimowa przerwa świąteczna 

     23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

     Ferie zimowe

     22 stycznia - 4 lutego 2024 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     21 czerwca 2024 r.

     Ferie letnie

     22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
     Dni świąteczne
     • 14 października 2023 r. (sb.) – Dzień Edukacji Narodowej
     • 1 listopada 2023 r. (śr.) – Wszystkich Świętych
     • 11 listopada 2023 r. (sb.) – Narodowe Święto Niepodległości
     • 1 stycznia 2024 r. (pn.) – Nowy Rok
     • 6 stycznia 2024 r. (sb.) – Trzech Króli
     • 3 maja 2024 r. (pt.) – Święto Konstytucji 3 Maja
     • 30 maja 2024 r. (czw.) – Boże Ciało

      

     DNI WOLNE

     Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 ze zm. ) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i opiekunami Samorządu Uczniowskiego ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024 w następujących terminach:

     Opieka zorganizowana w godzinach 8.00-16.00, obowiązuje zgłoszenie zgodnie z procedurą

     12 października 2023 r.

     13 października 2023 r.

     08 stycznia 2024 r.

     02 maja 2024 r.

     06 maja 2024 r.

      

     Egzaminy ósmoklasisty:

     język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek)

     matematyka – 15 maja 2024 r. (środa)

     język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek)

      

     Organizacja zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku (procedura z załącznikiem)

   • brak danych