• Kalendarium szkolne

    • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023:

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

     1 września 2022r.

     Zimowa przerwa świąteczna 

     23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r.

     Ferie zimowe

     23 stycznia - 5 lutego 2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

     Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     23 czerwca 2023 r.

     Ferie letnie

     24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

     Dni świąteczne

     • 14 października 2022 r. (pt.) – Dzień Edukacji Narodowej (Opieka zorganizowana w godzinach 8.00-16.00, obowiązuje zgłoszenie zgodnie z procedurą)
     • 11 listopada 2022 r. (pt.) – Narodowe Święto Niepodległości
     • 1 stycznia 2023 r. (niedz.) – Nowy Rok
     • 6 stycznia 2023 r. (pt.) – Trzech Króli
     • 8 czerwca 2023 r. (czw.) – Boże Ciało

      

     DNI WOLNE

     Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 ze zm. ) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i opiekunami Samorządu Uczniowskiego ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 w następujących terminach:

     Opieka zorganizowana w godzinach 8.00-16.00, obowiązuje zgłoszenie zgodnie z procedurą

     13 października 2022 r.
     31 października 2022 r.
     02 maja 2023 r.

      

     17 kwietnia 2023
     09 czerwca 2023 r.

      

     Egzaminy ósmoklasisty:

     język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek)

     matematyka – 24 maja 2023 r. (środa)

     język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek)

      

     Organizacja zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku (procedura z załącznikiem)

   • brak danych