• Historia szkoły

     • 1 września 1958 roku
      • Powołanie Szkoły

       Powołanie Szkoły

       225 uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku rozpoczęło naukę w budynku przy ul. Sienkiewicza 61. Kierownikiem siedmioklasowej wówczas szkoły przez pierwsze dwa lata był pan Bolesław Ościłowski. W dalszej kolejności szkołą kierowali: panie Helena Zadura, Łucja Tumel, panowie Stefan Rożkiewicz, Włodzimierz Bójko.Od 1970 kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły, była pani Felicja Dąbrowska.

     • 1972
      • Przeniesienie siedziby SP19 na ul. Fabryczną 10

       Przeniesienie siedziby SP19 na ul. Fabryczną 10

       Szkołą kierowała wówczas pani Alfreda Gryka.

     • 1979-1981
      • Zawieszenie działalności Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

       Zawieszenie działalności Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

     • 1981
      • Wznowienie działalności szkoły

       Wznowienie działalności szkoły

       Szkoła Podstawow nr 19 w Białymstoku wznowiła swoją działalność w budynku przy ul. Warszawskiej 63, gdzie obecnie mieści się Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku.

     • 2 września 1985
      • Nowa siedziba

       Nowa siedziba

       Rok szkolny w nowym budynku przy ulicy Mieszka I rozpoczęło 1460 uczniów i 75 nauczycieli. Dyrektorem Szkoły został mgr Mikołaj Grygoruk. Wicedyrektorzy: mgr Alicja Perkowska i mgr Ewa Strzelecka
        

     • 1990
      • Nowa dyrekcja

       Nowa dyrekcja

       Dyrektorem Szkoły została mgr Agnieszka Hanusewicz 

     • 15 czerwca 1991
      • Nadanie Szkole imienia i sztandaru

       Nadanie Szkole imienia i sztandaru

       Szkoła otrzymała imię Mieszka Isztandar.

       Od tej pory Szkoła nosi nazwę

       SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I 

       W BIAŁYMSTOKU

     • 1999
      • Reforma szkolnictwa

       Reforma szkolnictwa

       W wyniku reformy szkolnictwa SP 19 została 6-letnią szkołą podstawową.

     • 2000/2001
      • Najwyższe wyróżnienie w szkole

       Najwyższe wyróżnienie w szkole

       Ustanowiono najwyższe wyróżnienie..

       MEDAL MIESZKO i tytuł PRYMUSA otrzymuje jeden uczeń (uczennica) kończący naszą Szkołę.

     • 2001/2002
      • I Sprawdzian Szóstoklasisty<br />

       I Sprawdzian Szóstoklasisty

     • 1 września 2007
      • Nowa dyrekcja

       Nowa dyrekcja

        Dyrektorem Szkoły została mgr Elżbieta Zimnoch.

     • 2013
      • Medal Pro Memoria

       Za wkład Szkoły  w kultywowanie wśród uczniów pamięci o losach polskich zesłańców na Syberię, Związek Sybiraków odznaczył Sztandar Szkoły medalem Pro Memoria

     • 2014/2015
      • Szkoła bez dzwonków

       Szkoła bez dzwonków

     • 2017/2018
      • Reforma szkolnictwa

       SP 19 znowu szkołą ośmioklasową.

     • 2018/2019
      • Pierwszy Egzamin Ósmoklasisty

   • brak danych