• Historia szkoły

          • 1 września 1958 roku
            • Powołanie Szkoły

              Powołanie Szkoły

              225 uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku rozpoczęło naukę w budynku przy ul. Sienkiewicza 61. Kierownikiem siedmioklasowej wówczas szkoły przez pierwsze dwa lata był pan Bolesław Ościłowski. W dalszej kolejności szkołą kierowali: panie Helena Zadura, Łucja Tumel, panowie Stefan Rożkiewicz, Włodzimierz Bójko.Od 1970 kierownikiem, a następnie dyrektorem szkoły, była pani Felicja Dąbrowska.

          • 1972
            • Przeniesienie siedziby  SP19 na ul. Fabryczną 10

              Przeniesienie siedziby SP19 na ul. Fabryczną 10

              Szkołą kierowała wówczas pani Alfreda Gryka.

          • 1979-1981
            • Zawieszenie działalności Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

              Zawieszenie działalności Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

          • 1981
            • Wznowienie działalności szkoły

              Wznowienie działalności szkoły

              Szkoła Podstawow nr 19 w Białymstoku wznowiła swoją działalność w budynku przy ul. Warszawskiej 63, gdzie obecnie mieści się Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku.

          • 2 września 1985
            • Nowa siedziba

              Nowa siedziba

              Rok szkolny w nowym budynku przy ulicy Mieszka I rozpoczęło 1460 uczniów i 75 nauczycieli. Dyrektorem Szkoły został mgr Mikołaj Grygoruk. Wicedyrektorzy: mgr Alicja Perkowska i mgr Ewa Strzelecka
               

          • 1990
            • Nowa dyrekcja

              Nowa dyrekcja

              Dyrektorem Szkoły została mgr Agnieszka Hanusewicz 

          • 15 czerwca 1991
            • Nadanie Szkole imienia i sztandaru

              Nadanie Szkole imienia i sztandaru

              Szkoła otrzymała imię Mieszka Isztandar.

              Od tej pory Szkoła nosi nazwę

              SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. MIESZKA I 

              W BIAŁYMSTOKU

          • 1999
            • Reforma szkolnictwa

              Reforma szkolnictwa

              W wyniku reformy szkolnictwa SP 19 została 6-letnią szkołą podstawową.

          • 2000/2001
            • Najwyższe wyróżnienie w szkole

              Najwyższe wyróżnienie w szkole

              Ustanowiono najwyższe wyróżnienie..

              MEDAL MIESZKO i tytuł PRYMUSA otrzymuje jeden uczeń (uczennica) kończący naszą Szkołę.

          • 2001/2002
            •  I Sprawdzian Szóstoklasisty<br />

              I Sprawdzian Szóstoklasisty

          • 1 września 2007
            • Nowa dyrekcja

              Nowa dyrekcja

               Dyrektorem Szkoły została mgr Elżbieta Zimnoch.

          • 2013
            • Medal Pro Memoria

              Za wkład Szkoły  w kultywowanie wśród uczniów pamięci o losach polskich zesłańców na Syberię, Związek Sybiraków odznaczył Sztandar Szkoły medalem Pro Memoria

          • 2014/2015
            • Szkoła bez dzwonków

              Szkoła bez dzwonków

          • 2017/2018
            • Reforma szkolnictwa

              SP 19 znowu szkołą ośmioklasową.

          • 2018/2019
            • Pierwszy Egzamin Ósmoklasisty

      • brak danych