• Co nas wyróżnia...

   • Ku mądrej i atrakcyjnej szkole…”

    Obecnie w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I uczy się 728 uczniów. Znajdują tu doskonałe warunki do nauki i rozwijania swoich pasji, o jakich wielu jeszcze uczniów może tylko pomarzyć. Dość powiedzieć, iż w szkole są trzy w pełni wyposażone pracownie komputerowe, centrum multimedialne w bibliotece, pracownia językowa z prawdziwego zdarzenia, a w wielu salach lekcyjnych wiszą tablice interaktywne. Owocem wspólnej pracy uczniów i nauczycieli są osiągnięcia w nauce i sporcie. Corocznie najwybitniejsi uczniowie otrzymują Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego, Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku i Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły (Stypendyści w dziedzinie naukowej i artystycznej).

    Ważną sprawą jest baza lokalowa szkoły, a tu też jest się z czego cieszyć. Dzięki wsparciu władz miasta budynek przeszedł w roku 2007 termomodernizację. Poprawie uległy warunki nauki i pracy. Wybudowano nowoczesne boisko szkolne i bieżnię. W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” zostały zakupione pomoce dydaktyczne i wymarzony sprzęt do szkolnych zajęć ruchowych w „Radosnej Sali Zabaw” w szkole. Powstał też przed budynkiem szkolnym bezpieczny, doskonale wyposażony plac zabaw dla najmłodszych. Zorganizowano mały parking dla rowerów, jako odpowiedź władz szkoły na potrzeby uczniów.

    W ostatnich latach szkoła skutecznie uczestniczyła w Budżecie Obywatelskim Miasta Białegostoku. Dyrektor Szkoły wraz z Nauczycielami opracowali projekty, które dzięki zaangażowaniu w promocję całej społeczności szkolnej zostały przeznaczone do realizacji. Budżet Obywatelski 2020 to modernizacja placu zabaw - Strefa zabawy, relaksu i nauki”.  Budżet Obywatelski 2021 to projekt ,,Szkolny Hades” czyli modernizacja szatni szkolnej i pracowni 001. Oba projekty opiewają na kwotę ok. 1 mln złotych.

    Szkolny budżet partycypacyjny SP 19 to proces, który daje uczniom wyjątkową możliwość współdecydowania o części środków z Rady Rodziców. Uczniowie mogą zgłaszać swoje pomysły, które chcą, aby zostały zrealizowane. Mogą dyskutować o pomysłach innych uczniów. Mogą zagłosować i wybrać te, które wydają im się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane w głosowaniu będą realizowane. Budżet partycypacyjny jest właśnie dla tych, którzy chcą coś zmienić w szkole.  Dotychczas zostały zrealizowane dwa projekty: „W zdrowym ciele zdrowy duch”– wyposażenie szkolnej „Sali zabaw” w sprzęt i akcesoria  do ćwiczeń fitness m.in. rowerków stacjonarnych i orbitreków oraz projekt: „Kino Fitness”– zakup dużego telewizora z dostępem do Internetu i puff do „Sali zabaw”.

    Konkursy i turnieje

    Uczniowie korzystają z szeregu kół zainteresowań, takich jak przedmiotowe, ale również rozwijające ich zainteresowania i pasje – fotograficzne, dziennikarskie, taneczne, plastyczne czy też muzyczne. Z dumą możemy dziś powiedzieć, że jesteśmy organizatorami wielu konkursów o zasięgu miejskim o różnorodnej tematyce – od ortograficznego zaczynając, poprzez matematyczne, przyrodnicze, a na plastycznych i tanecznych kończąc. Są one skierowane do różnych grup wiekowych i mają już wieloletnią tradycję. Na uwagę zasługuje organizowany we współpracy z Przedszkolem Samorządowym nr 27 „Miejski koncert kolęd i pastorałek”. Biorą w nim udział dwa szkolne chóry Figielek” (uczniowie klas I – III) oraz ,,Rozśpiewana Dziewiętnastka” (uczniowie klas IV – VIII)

    Od 2016 roku odbywa się w szkole coroczny Podlaski Turniej Brydża Sportowego, w którym udział biorą uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły. Na uwagę zasługuje fakt, że nasi uczniowie i absolwenci są zawodnikami kadry narodowej w brydżu sportowym, trenują pod okiem wykwalifikowanych trenerów podczas zajęć na terenie naszej placówki.

    Projekty i przedsięwzięcia

    Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości finansowania przedsięwzięć edukacyjnych. Nauczyciele przeszli szkolenia dotyczące pozyskiwania środków z EFS, co zaowocowało autorskimi projektami realizowanymi w naszej szkole.

    W roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu „Szkoła równych szans” organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci wymagających wsparcia. Rok szkolny 2011/2012 i 2012/13 – to realizacja projektu „Potrafię dużo, mogę więcej”, w ramach którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych: Logomocja, Robotyka, Eksperymenty i doświadczenia, Gry logiczne, Zarządzanie wiedzą, Radio na wizji, zajęciach z języka niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego. Swoje możliwości intelektualne i rozwojowe sprawdzili podczas spotkań z doradcą pedagogiczno – psychologicznym. Ich spotkania z nauką kończyły wyjazdy edukacyjne do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego i Centrum Nauki Kopernik.

    Czy zainteresowania naszych uczniów i dzieci z innych krajów są podobne sprawdzaliśmy w ramach projektu realizowanego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), bo w e-Twinningu szkoły współpracują i komunikują się za pomocą Internetu.

    Program Erasmus+ (wcześniejszy Comenius) to przedsięwzięcie dotyczące edukacji na obszarze Unii Europejskiej, realizowane z unijnych środków. Jego głównym celem jest podnoszenie wśród młodych ludzi poziomu wiedzy na temat różnorodności europejskiej kultury, zachęcanie do efektywnej nauki języków a przede wszystkim stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między uczniami szkół europejskich. Projekt „Poznajmy swój świat” trwał od września 2008 do września 2010.Tematyka projektu obejmowała zagadnienia takie jak tradycje i obyczaje, baśnie i legendy, kuchnia regionalna, tańce, sport oraz technologia informacyjna. „All About Us – Wszystko o nas” to projekt realizowany od września 2012 do czerwca 2014 w którym uczniowie z 9 krajów partnerskich wykonywali wspólnie zadania plastyczne, muzyczne, multimedialne, językowe i sportowe. Dzięki wzorowej realizacji ten projekt został nagrodzony Europejską Odznaką Jakości. Projekt „Big Issues in Small Hands - Wielkie sprawy w małych rękach” (przewidziany na lata 2014 - 2016) miał na celu umocnienie w dzieciach świadomość, że w tym wieku również mają realny wpływ na otaczający świat. Liczne zadania projektowe przybliżyły uczniom ideę samorządności i jej wpływ na lokalną społeczność, nauczyły mądrze zarządzać funduszami i czasem. W ramach projektu aż 30 uczniów miało możliwość uczestniczenia w 5-dniowych wymianach z pięcioma szkołami partnerskimi.

    Współpraca z Muzeum Wojska, Galerią Sleńdzińskich w Białymstoku oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku pozwoliła nam na realizację naszego projektu „Z Piłsudskim po Białymstoku”. Patriotyzm stał się tematem atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, słuchowiska i piosenki „Dziadek z wąsem z kamienia”.

    Każdego roku w dniu 11 listopada odbywa się gra miejska „Z Piłsudskim po Białymstoku”. Skierowana jest do uczniów, rodziców i mieszkańców naszego miasta.

    Jesteśmy inicjatorami Rowerowego Rajdu Papieskiego w hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II, który odbywa się ulicami i miejscami Białegostoku związanymi z osobą wielkiego Papieża. Rajd odbywa się od 2008 roku corocznie, jest otwarty na inne szkoły. Cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.

    Corocznie z okazji obchodów Święta Szkoły odbywa się festyn dla uczniów i rodziców. Uczestnicy festynu mogą uczestniczyć w takich przedsięwzięciach jak „Jarmark u Mieszka” czy „Bezpieczny w domu, szkole i na ulicy”, w którym wspierają nas Policja, Straż Pożarna oraz Straż Miejska.

    „Dzieci – dzieciom, szkoła – szkole”

    Jak wiadomo szkoła to nie tylko nauka, ale również wychowanie. Proces wychowania odbywa się nie tylko na lekcjach temu poświęconych, ale również poprzez udział uczniów w szeregu akcji i imprez, które stały się już tradycją naszej szkoły.

    Od 2007 roku współpracujemy z polską szkołą na Litwie. Celem współpracy jest utrzymywanie ścisłego kontaktu z polską mniejszością narodową na Litwie, kultywowanie wspólnej kultury i tradycji poprzez bezpośrednie kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami obydwu szkół.

    W 2008 roku, dzięki niezwykłej pasji i zaangażowaniu katechetki Pallotynki, siostry Ewy, powstał w szkole teatr „Lolek”. Nazwa nawiązuje do osoby Jana Pawła II, wielkiego Papieża, a w młodości entuzjasty teatru, mającego również doświadczenia aktorskie. W jego działalność zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, a także absolwenci naszej szkoły, którzy wcielają się w aktorów.

    Pierwszy spektakl charytatywny Oskar i pani Róża” miał swoją premierę 19 czerwca 2009 roku w Teatrze Dramatycznym. W rolę tytułowego Oskara wcielił się uczeń klasy czwartej. Oprócz niego wystąpiło jeszcze dwoje uczniów klasy czwartej, dwie absolwentki oraz czworo nauczycieli. Spektakl odbił się szerokim echem wśród całej społeczności szkolnej. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki przedstawienia mogły się odbywają się na deskach prawdziwego teatru, co dla młodego człowieka (i nie tylko) jest niewątpliwie przeżyciem niezwykłym.

    Po odejściu ze szkoły założycielki teatru „Lolek”, siostry Ewy, jej dzieło było nadal kontynuowane. Opiekę nad aktorami sprawował jeden z aktorów Teatru Dramatycznego. Owocem wspólnej pracy były kolejne spektakle. Zebrane w ramach akcji charytatywnych środki finansowe przeznaczone zostały na rehabilitację, leczenie, zakup środków medycznych podopiecznym Domowego Hospicjum Dla Dzieci w Białymstoku, powołanego przez Fundację „Pomóż im” oraz ciężko chorym uczniom z białostockich szkół i dzieciom potrzebującym pomocy.

    Obecnie teatr kontynuuje swoją działalność pod nazwą Teatr na szkolnym korytarzu”. Uczniowie wystawili kilka przedstawień dla społeczności szkolnej, m. in. jasełka, przedstawienia i skecze z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

    Daliśmy się „wkręcić” w pomaganie. W 2009 z okazji 50-lecia Szkoły, jako jubileuszowy dar serca, w ramach akcji „Adopcja na odległość” po raz pierwszy opłaciliśmy naukę osieroconej dziewczynki z Rwandy. Od 2013 roku wspieramy dziewczynkę z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dla nich szkoła to nie tylko nauka, ale także jeden posiłek dziennie i opieka lekarska w przypadku choroby, dlatego robimy wszystko, by rozpoczęta edukacja nie została przerwana.

    Zbieramy nakrętki. Dzięki naszej pomocy Emilka mogła już kilkukrotnie wyjechać na turnus delfinoterapii do Turcji i na Ukrainę. Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych tego typu znacznie poprawia kondycję dziewczynki.

    Pomagamy uczniom, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji i dzieciom z Polskiej Szkoły w Suderwie na Litwie. Pamiętamy o zwierzętach z białostockiego schroniska dla zwierząt.

    Od 2017 roku aktywnie uczestniczymy w akcji „Szlachetna Paczka”. W jej dzieło włącza się cała społeczność szkolna.

    Na zakończenie …

    Choć minęło już trochę czasu, jak świętowaliśmy w roku 2019 60 – lecie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku, to jesteśmy przekonani, że nie dopadł nas „kryzys wieku średniego”. Wręcz przeciwnie, czujemy się młodzi młodością naszych inicjatyw, jesteśmy otwarci na wyzwania, jakie stawia przed nami współczesna szkoła. Z bogatej przeszłości naszej szkoły czerpiemy doświadczenie i tradycję, ale też sami je tworzymy, dokładając cegiełkę po cegiełce do gmachu, któremu na imię edukacja.

   • brak danych