• Biblioteka

   • Nasza biblioteka jest otwarta dla wszystkich!

    Biblioteka w Dziewiętnastce jest pełna inwencji i pomysłów ukierunkowanych na ucznia, nauczyciela i rodzica.

    W bibliotece pracuje:

    Pani Beata Sienkiewicz-Górska

    Plan pracy biblioteki szkolnej zakłada:

    -długie godziny otwarcia, 
    -doradztwo w doborze lektury, 
    -uzupełnianie księgozbioru dzięki różnym inicjatywom, 
    -zaangażowanie czytelników,
    -organizowanie życia szkolnego na każdym etapie edukacyjnym, 
    -organizowanie spotkań uczniów z twórcami, pisarzami, naukowcami, ludźmi związanymi nie tylko z książką, ale z kulturą,
    -organizowanie konkursów, 
    -głośne czytanie w nietypowej formie, 
    -stosowanie niekonwencjonalnych metod jak np. teatrzyk Kamishibai
    -korzystanie z dóbr nowoczesnej technologii

    A to wszystko w przestrzeni tworzonej dla i przez uczniów.
     

     

    Zapraszamy tych, którzy chcą wypożyczać książki, czytać czasopisma, odrabiać lekcje, pożytecznie spędzić wolny czas. Nie stawiamy stopni, ale zwracamy uwagę na kulturę zachowania. Służymy radą i pomocą, nie tylko w wyborze książek.

     


    Działania biblioteki i wydarzenia z jej życia znajdziesz na:

    Facebook i  YouTube

     

   • brak danych